Polacy o sytuacji w swoim miejscu pracy. Zaskakujące wyniki sondażu

Polacy o sytuacji w swoim miejscu pracy. Zaskakujące wyniki sondażu

Firma
Firma Źródło:Shutterstock
Blisko 60 proc. Polaków pozytywnie ocenia sytuację w swoim zakładzie pracy - wynika z badania CBOS. Prawie 80 proc. ankietowanych nie obawia się utraty zatrudnienia.

CBOS sprawdził jak kształtują się nastroje na rynku pracy w Polsce. Z październikowej edycji badania wynika, że 59 proc. respondentów pracujących zarobkowo, sytuację w swoim zakładzie pracy ocenia pozytywnie, z czego 50 proc. oceniło ją jako „dobrą", a 9 proc. jako „bardzo dobrą".

Sytuacja w pracy. Tylko co 10. badany ocenia ją źle

Blisko jedna trzecia badanych uważa, że sytuacja w ich miejscu pracy nie jest ani dobra, ani zła. Co dziesiąty ankietowany ocenia sytuację negatywnie, z czego 8 proc. jako „złą", a 2 proc. jako „bardzo złą".

Jak zauważa CBOS, ocena aktualnej sytuacji w zakładach pracy pozostaje stabilna, w porównaniu do września br. odsetek przekonanych, że jest ona ani dobra, ani zła wzrósł o 2 pkt proc., a uważających ją za złą spadł o 2 pkt proc. Odsetek badanych pozytywnie oceniających sytuację w zakładach pracy nie zmienił się.

Największy odsetek dobrze oceniających sytuację w swojej firmie zanotowano wśród zatrudnionych w spółkach prywatnych i państwowych. Wyniósł on 67 proc. Niewiele mniej, bo 62 proc. pozytywnie oceniających sytuację w swoim miejscu pracy, to pracownicy sektora prywatnego poza rolnictwem. W instytucjach państwowych lub publicznych dobrze oceniających sytuację było 59 proc.

Prawie 80 proc. nie boi się utraty pracy

Z badania CBOS wynika, że aż 60 proc. ankietowanych nie oczekuje zmian sytuacji w swoim zakładzie pracy w najbliższym czasie. Co piąty badany (19 proc.) spodziewa się poprawy, a 12 proc. pogorszenia.

Zdecydowana większość, bo aż 78 proc. respondentów nie bierze pod uwagę utraty zatrudnienia, 19 proc. badanych liczy się z taką możliwością.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” CBOS przeprowadził między 2 a 11 października 2023 r. na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni, wywiad telefoniczny samodzielne wypełnienie ankiety.

Czytaj też:
Polacy w pracy – leniwi współpracownicy studzą nasz zapał do pracy
Czytaj też:
Firmy coraz częściej informują o powodach odrzucenia CV. Wskazują jeden obszar