PKO Bank Polski kontynuuje swoje zaangażowanie na rzecz transformacji energetycznej
Artykuł sponsorowany

PKO Bank Polski kontynuuje swoje zaangażowanie na rzecz transformacji energetycznej

Farma fotowoltaiczna, zdjęcie ilustracyjne
Farma fotowoltaiczna, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock
PKO Bank Polski finansuje kolejny projekt spółki R.Power – tym razem jest to budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 59 MW. Wartość finansowania udzielonego przez PKO Bank Polski wynosi około 190 mln zł i obejmuje m.in. kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy na VAT oraz gwarancję bankową na zabezpieczenie PPA. Bank konsekwentnie wspiera transformację energetyczną gospodarki, oferując atrakcyjne formy finansowania.
– To kolejny projekt spółki R.Power, w finansowaniu którego bierzemy udział. Dzięki takim inwestycjom zwiększy się udział energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym, co jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki. Naszą rolą jako lidera sektora bankowego jest finansowe wspieranie transformacji energetycznej, która wciąż wymaga dużych nakładów. To jeden z elementów strategii PKO Banku Polskiego, na który kładziemy duży nacisk – mówi Marcin Majewski, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Korporacyjnymi i Przedsiębiorstwami w PKO Banku Polskim.

– Podpisana umowa stanowi nie tylko krok naprzód w naszej współpracy, ale jest również potwierdzeniem zaufania w naszą wizję rozwoju. Dzięki naszemu partnerstwu możemy kontynuować rozwój projektów fotowoltaicznych, przyczyniając się jednocześnie do budowy efektywnej infrastruktury energetycznej w Polsce – powiedział Tomasz Sęk, COO i współzałożyciel R.Power.

Wsparcie transformacji ESG jest jednym z filarów strategii PKO Banku Polskiego na lata 2023-2025. W 2023 r. Grupa PKO Banku Polskiego udzieliła firmom nowego finansowania wspierającego projekty zrównoważone i transformacyjne (m.in. projekty OZE) na kwotę 2,2 mld zł.

Spółka R.Power ma doświadczenie na rynku PV, realizuje inwestycje zarówno w nowe farmy fotowoltaiczne, jak i akwizycje istniejących już inwestycji. Łączna moc zainstalowana elektrowni słonecznych, którymi zarządza, wynosi 661 MWp. To jedna z najszybciej rozwijających się firm w branży OZE na europejskim rynku. Prowadzi działalność nie tylko na terenie Polski, ale także Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Rumunii oraz Niemiec. Jej działalność obejmuje: rozwój wielkoskalowych projektów elektrowni fotowoltaicznych, budowę i serwisowanie elektrowni fotowoltaicznych oraz niezależną produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego, a wartość jego aktywów wynosi 502 mld zł. Zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego w 2023 r. przekroczył 5,5 mld zł. Spółka obsługuje 11,9 mln klientów. Jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów, kredytów oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która została aktywowana przez klientów już blisko 7,8 mln razy, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce.

Tekst: Katarzyna Ewert-Gandzel, Komunikacja oferty bankowości detalicznej, inwestycyjnej i dla firm, PKO Bank Polski

Artykuł został opublikowany w 19/2024 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Źródło: PKO BP