Policzono, ile pracodawcy wydają na benefity pozapłacowe. Kwota robi wrażenie

Policzono, ile pracodawcy wydają na benefity pozapłacowe. Kwota robi wrażenie

Siłownia
Siłownia Źródło:Shutterstock
Ponad 90 proc. pracowników w Polsce ma dostęp do benefitów pozapłacowych. Okazuje się, że dla firm koszt takiego świadczenia to średnio ponad 2000 zł na pracownika.

Spółka Benefit Systems przedstawiła dziś wyniki badania dotyczące polskiego rynku świadczeń pozapłacowych. Z badania wynika, że zdecydowana większość, bo aż 91 proc. polskich pracowników, zatrudnionych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, ma dostęp do benefitów pozapłacowych. Średnio mogą oni korzystać z sześciu różnych świadczeń. Liczba i różnorodność świadczeń wzrasta wraz z wielkością firmy (duże organizacja, zatrudniające ponad 250 pracowników, każdemu z nich oferują średnio osiem benefitów).

Benefity pozapłacowe. Ponad 2000 zł na pracownika

Choć mówimy o benefitach pozapłacowych, nie oznacza to, że kosztów nie ponoszą pracodawcy. Z badania wynika, że firmy przeznaczają na benefity dla jednego członka zespołu w skali roku średnio 2020 zł. Cały rynek pozapłacowych świadczeń pracowniczych w Polsce wart jest blisko 16 mld zł.

– Niesłabnąca popularność świadczeń pozapłacowych związana jest między innymi z ich skutecznością. Ponad 80 proc. pracodawców dostrzega pozytywny wpływ tych rozwiązań na satysfakcję pracowników, co przekłada się również na mniejszą rotację w zespołach czy zaangażowanie w wykonywanie obowiązków zawodowych. W doborze benefitów pozapłacowych pracodawcy starają się podążać za aktualnymi potrzebami pracowników – komentuje Emilia Rogalewicz, członek zarządu Benefit Systems.

– 81 proc. przedsiębiorstw zauważa, że benefity powinny adresować problemy środowiskowe i społeczne. Z kolei 72 proc. firm zdaje sobie też sprawę, że istotnym zadaniem benefitów pozapłacowych jest wsparcie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. W efekcie na przestrzeni kilku ostatnich lat w portfelu świadczeń oferowanych przez pracodawców widzimy nie tylko dobrze znane i wciąż pożądane benefity – jak karty sportowe czy ubezpieczenia, ale także coraz więcej świadczeń, które są odpowiedzią na pojawiające się problemy lub bieżące wydarzenia. Co niezwykle ważne, świadczenia te zyskują w oczach pracowników – dodaje.

Jakie benefity cenimy najbardziej?

Z badania wynika, że największym uznaniem ze strony pracowników cieszą się obecnie świadczenia wspierające rozwój osobisty i rezyliencję, czyli te, które sprzyjają nabywaniu nowych kompetencji, jak np. kursy, szkolenia oraz usługi doradcze czy dofinansowanie nauki. Na drugim miejscu miejscu znalazły się zakładowe pożyczki. Podium zamykają szkolenia językowe.

Dwie trzecie pracowników wychodzi z założenia, że świadczenia pozapłacowe powinny być czymś wyjątkowym i gwarantować dostęp do satysfakcjonujących usług lub produktów, na które sami woleliby nie przeznaczać funduszy. Blisko połowa pracujących Polaków uważa, że pracodawcy powinni zwiększyć dostępność do benefitów w formule online. Z kolei zdaniem niemal 30 proc. pracowników, firmy powinny oferować jak najszerszy dostęp do benefitów, a świadczenia pozapłacowe powinny być wsparciem dla domowego budżetu i stanowić ulgę w wydatkach.

Więcej o badaniu rynku benefitów pozapłacowych: Badanie pracodawców – 400 firm o określonej wielkości pod względem liczby zatrudnionych: 10-49 N=200, 50-249 N=175, 250+ N=25. Badanie zostało zrealizowane u ujęciu jakościowym z wykorzystaniem techniki wywiadu pogłębionego on-line (IDI) oraz w ujęciu ilościowym z zastosowaniem techniki wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI), w okresie czerwiec-wrzesień 2023 r. Badanie pracowników zostało zrealizowane metoda CATI na reprezentatywnej, losowej próbie 1000 pracujących Polaków powyżej 18 roku życia, w okresie czerwiec-wrzesień 2023. Wśród badanych nie uwzględniono rolników i pracowników rolnych. Badania na zlecenie Benefit Systems przeprowadziła agencja Minds&Roses.

Czytaj też:
„Owocowe czwartki? Wolałabym podwyżkę”. Firmy jedno, pracownicy drugie
Czytaj też:
Pracodawcy oferują nowe benefity. Firma zapłaci za pomoc w obowiązkach domowych

Źródło: Benefit Systems