Hossa dojrzała, ale to jeszcze nie koniec. Warto spojrzeć na te sektory

Hossa dojrzała, ale to jeszcze nie koniec. Warto spojrzeć na te sektory

Notowania giełdowe
Notowania giełdowe Źródło:Shutterstock / jo.pix
Dobry początek roku. Analizując stopy zwrotu poszczególnych rynków akcyjnych w pierwszych pięciu miesiącach 2024 roku, trudno wskazać miejsca gdzie nie dało się uzyskać dodatniej stopy zwrotu. Wiodące rynki rozwinięte i rynki rozwijające się zanotowały od początku roku wysokie jednocyfrowe lub niskie dwucyfrowe stopy zwrotu.

To, co obserwujemy od początku roku, to dosyć gwałtowna rotacja sektorowa. Zainteresowanie inwestorów przesuwa się ze spółek technologicznych i ogólnie jakościowych w kierunku spółek cyklicznych, a w szczególności sektora surowcowego.

Silna aprecjacja spółek surowcowych jest skorelowana ze wzrostem cen instrumentów bazowych tj. miedź, srebro czy złoto.

Z czego wynika poprawa na rynku surowcowym? Historycznie, wzrost cen metali przemysłowych tj. miedzi czy srebra jest związany z poprawą sytuacji w przemyśle. W tym przypadku mamy do czynienia z Chinami, które są głównym konsumentem tych surowców. Co ciekawe, ożywienie w przemyśle chińskim nie jest związane z rynkiem nieruchomości (który znajduje się w zapaści), ale z ożywieniem w pozostałych sektorach gospodarki.

Lepsza sytuacja w Chinach pozytywnie rezonuje na pozostałe gospodarki na świecie. Odnosząc się do rynku akcji, historyczne analogie są takie, że poprawa w globalnym przemyśle przekłada się w szczególności na lepsze zachowanie akcji na rynkach wschodzących oraz w Europie.

Wynika to z wysokiej ekspozycji tych rynków akcji na sektory cykliczne oraz na te, które skupiają się na eksporcie.

Źródło: Wprost