Czy polskie banki pójdą na sprzedaż ? dwugłos

Czy polskie banki pójdą na sprzedaż ? dwugłos

Dodano:   /  Zmieniono: 
Europejskie banki wymagają potężnego i szybkiego dokapitalizowania. Jak wpłynie to na losy i politykę kredytową polskich banków, których są właścicielami?

Kapitału najwięcej brakuje bankom w Grecji ? 30 mld euro. Następne na liście są banki hiszpańskie (26,1 mld euro), włoskie (14,7 mld euro), francuskie (8,8 mld euro), portugalskie (7,8 mld euro) oraz niemieckie. Dokapitalizowania, chociaż niższego, wymagają też banki spoza strefy euro, w tym szwedzkie i duńskie. W sumie europejskie banki ? aby zgodnie z przyjętymi w Brukseli w ub. tygodniu decyzjami antykryzysowymi osiągnąć do połowy przyszłego roku 9-proc. wskaźnik wypłacalności ? muszą pozyskać 106 mld euro.
Jak wpłynie to na losy i politykę kredytową  polskich banków, których są właścicielami? Businesstoday.pl zapytał o to dwóch menedżerów bankowych wysokiego szczebla.

Przemysław Gdański, członek zarządu BRE Banku: Europejskie banki będą w pierwszym rzędzie szukały innych sposobów na pozyskanie nowego kapitału niż poprzez wyprzedaż polskich spółek córek. Wypróbowane sposoby na skapitalizowanie banków to zaliczenie zysków do kapitałów, czyli zatrzymanie dywidendy, wyprzedaż aktywów niezwiązanych bezpośrednio z główną działalnością banku, emisja akcji na giełdzie oraz, w ostateczności, skorzystanie z pomocy publicznej. Polskie banki będące spółkami córkami banków europejskich mają stosunkowo niskie aktywa, prognozy dla naszego kraju są na ogół korzystne, a polski sektor bankowy postrzegany jest przez zagranicznych inwestorów jako stabilny i o wysokiej dynamice dochodowości. Z tych właśnie powodów zagranicznym inwestorom nie opłaca się sprzedawać polskich spółek ani redukować akcji kredytowej.         

Krzysztof Kalicki, prezes Deutsche Bank Polska: Europejskie banki mają ograniczone możliwości pozyskania kapitału z prywatnych źródeł. Poszukiwanie kapitału może wpłynąć na ograniczenie ich zdolności do podnoszenia kapitałów w swoich spółkach zagranicznych, a w konsekwencji na zmniejszenie akcji kredytowej tych spółek ? w tym banków polskich. Należy także liczyć się z wyprzedażą spółek córek.

 0

Czytaj także