Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego: Madryt i Paryż w centrum uwagi

Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego: Madryt i Paryż w centrum uwagi

Dodano:   /  Zmieniono: 
Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego Archiwum redakcji
Zniecierpliwienie inwestorów przekładać się może na dalsze wzrosty rentowności obligacji włoskich czy hiszpańskich, a interwencyjny skup tych obligacji przez EBC może przynosić jedynie krótkotrwałą poprawę.

Dziś nastąpi chwilowa przerwa w publikacjach danych makroekonomicznych w Polsce, wydarzeniem wartym uwagi będzie natomiast publikacja sprawozdania z listopadowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (zwane z ang. minutes). Podczas tego posiedzenia Rada utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, a w komunikacie podtrzymała dotychczasowe stanowisko odnośnie do prowadzonej polityki pieniężnej. Mimo powrotu EBC do obniżek stóp procentowych w strefie euro, RPP nie złagodziła nawet w najmniejszym stopniu tonu komunikatu, co w świetle opublikowanych we wtorek danych inflacyjnych za październik wydaje się bardzo słusznym i zachowawczym krokiem. Dzisiejsze minutes mogą pokazać, czy wszyscy członkowie Rady identyfikują się z taką postawą.

Dziś opublikowane zostaną dane z amerykańskiego rynku nieruchomości (ilość rozpoczętych budów i pozwoleń na budowę w październiku), a także tygodniowe dane z tamtejszego rynku pracy (ilość nowych podań o zasiłek) oraz listopadowy wskaźnik koniunktury Philadelphia Fed. Danym tym z uwagą przyglądać się będą inwestorzy na świecie, szukając w nich kolejnych oznak poprawy amerykańskiej gospodarki. Odczyty zgodne z prognozami analityków bądź nieco lepsze od prognoz nie spowodują raczej większej reakcji rynków finansowych. Można jednak spodziewać się reakcji negatywnej, jeśli dane okażą się gorsze od przewidywań.

Największy wpływ na nastroje na światowych rynkach będą miały dziś nadal informacje napływające ze strefy euro. Najpóźniej w piątek, a być może już dzisiaj, będzie miało miejsce we Włoszech głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu pod kierownictwem Maria Montiego. Po zaprzysiężeniu i głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu jedności narodowej Lucasa Papademosa z coraz większym napięciem wyczekiwane będą z kolei decyzje w sprawie drugiego pakietu pomocowego dla Grecji, zwłaszcza że greccy konserwatyści odrzucili we wtorek żądanie Komisji Europejskiej, by zobowiązać się na piśmie do przestrzegania warunków porozumienia o pomocy finansowej. Zniecierpliwienie inwestorów przekładać się może na dalsze wzrosty rentowności obligacji włoskich czy hiszpańskich, a interwencje EBC w postaci skupu tych obligacji mogą przynosić ? jak pokazał wczorajszy dzień ? jedynie krótkotrwałą poprawę. W świetle ostatnich wydarzeń na europejskich rynkach FI prawdziwym testem będą dziś aukcje obligacji w Madrycie oraz Paryżu. 

 0

Czytaj także