Kredyty po nowemu. Korzystniejsze dla pożyczkobiorców?

Kredyty po nowemu. Korzystniejsze dla pożyczkobiorców?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Thinkstock 
Od dziś kredytobiorcy ubiegający się o tzw. kredyt konsumencki otrzymają pożyczki na nowych zasadach. Wczoraj w życie weszły bowiem nowe przepisy, które zmieniają dotychczasowe zasady udzielania kredytów.
W założeniu nowa ustawa ma działać na korzyść osób zaciągających pożyczki. Zasady ich udzielania mają być bowiem bardziej przejrzyste i dają kredytobiorcom więcej czasu na ewentualne odstąpienie od umowy. Zmieniona ustawa zawiera jednak wiele zapisów, które w praktyce mogą okazać się pułapką dla pożyczkobiorców.

Nowa ustawa obejmie przede wszystkim większą grupę zobowiązań. Dotychczasowa obejmowała kredyty nie przekraczające 80 tys. zł. Obecne przepisy podnoszą ten pułap do 255,55 tys. zł.

Wszystkie podmioty udzielające pożyczek będą teraz informować o zasadach i kosztach w ujednolicony sposób. W tego typu informacji znaleźć się muszą m.in. dane o całkowitej kwocie kredytu, a więc łącznie z odsetkami, prowizjami i innymi opłatami. Chodzi o to, by klient miał ich pełną świadomość. Dzięki temu ułatwione ma być porównywanie oferty poszczególnych banków czy pośredników kredytowych. Pożyczkobiorca będzie też miał więcej czasu na decyzję o ewentualnym odstąpieniu od umowy (dotychczas 10 dni, teraz 14 dni).

Znika natomiast limit dotyczący sumy prowizji, opłat i innych kosztów, jakie przy udzielaniu kredytu może pobrać bank. Dotąd nie mogły one przekraczać 5 proc. kwoty kredytu. Teraz banki będą też mogły pobierać prowizję za spłatę całości lub części pożyczki przed terminem wynikającym z umowy.

Zmieniona ustawa dotyczy nie tylko banków, ale także spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) oraz pośredników kredytowych.

Opinię o nowej ustawie o kredycie konsumenckim czytaj także w felietonie redaktora Pawła Moskalewicza