Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego: Banki centralne w świetle reflektorów

Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego: Banki centralne w świetle reflektorów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego Archiwum 
W Polsce stopy procentowe bez zmian. Dziś poznamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego oraz Banku Anglii w sprawie ich stóp procentowych.
Środa upływała na światowych rynkach finansowych pod znakiem wyczekiwania na kolejne informacje z Grecji. Mimo przesunięcia rozmów liderów trzech największych greckich partii w sprawie oszczędności (z wtorku na środę) nastroje inwestorów od samego rana były bardzo dobre. Przesunięcie to spowodowane było nanoszeniem ostatnich poprawek w tekście porozumienia w sprawie programu dalszych oszczędności warunkujących otrzymanie przez Grecję kolejnej transzy pomocy. Rynki finansowe potraktowały te informacje jako sygnał bliskiego zakończenia negocjacji i ponownie uwierzyły w Grecję. Ponadto we wtorek wieczorem prywatni kredytodawcy zasygnalizowali postęp w rozmowach w sprawie redukcji greckiego długu, co również ucieszyło rynki. Kurs euro/dolar poruszał się wczoraj w przedziale 1,3240?1,3290, kurs euro/złoty natomiast podlegał wahaniom w przedziale 4,1500?4,1850.

W Polsce uwaga inwestorów skupiona była na decyzji RPP w sprawie stóp procentowych. Zgodnie z przewidywaniami Rada nie zmieniła ich poziomu  (stopa referencyjna nadal wynosi 4,5 proc.). RPP w dalszym ciągu uważa, że w najbliższych miesiącach inflacja utrzyma się na podwyższonym poziomie, co jest związane z utrzymującymi się wysokimi cenami surowców na rynkach światowych oraz wcześniejszym osłabieniem złotego. I choć w ocenie RPP dokonane w pierwszej połowie ubiegłego roku zacieśnienie polityki pieniężnej sprzyja powrotowi inflacji do celu w średnim okresie, ryzyko jej utrzymania się na podwyższonym poziomie w najbliższych miesiącach pozostaje. Na konferencji po posiedzeniu RPP prezes NBP Marek Belka powtórzył, że obniżki stóp procentowych są mało prawdopodobne, a dobre dane o PKB w I kwartale będą jednym z czynników przybliżających podwyżkę stóp.

Dziś wydarzeniem dnia będzie decyzja Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie stóp procentowych oraz konferencja prasowa szefa EBC Mario Draghiego. Rynki finansowe spodziewają się utrzymania stóp na dotychczasowym poziomie, jednakże w wypowiedziach prezesa EBC będą próbowały szukać wskazówek dotyczących ewentualnych dalszych kroków banku i prowadzonej przez niego polityki pieniężnej. Zanim decyzję w sprawie stóp procentowych podejmie EBC, wcześniej ogłosi ją Bank Anglii. W tym przypadku analitycy także spodziewają się braku zmiany stóp, część z nich oczekuje jednak, że Bank może zwiększyć swój dotychczasowy program ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej wart 275 mld funtów. Jeśli chodzi o publikację danych makroekonomicznych, jeszcze przed otwarciem sesji w Europie będą znane styczniowe dane inflacyjne w Chinach (oczekiwane jest jej dalsze wyhamowanie), po południu zaś poznamy dane z amerykańskiego rynku pracy (liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych). W Polsce w centrum uwagi znajdzie się dziś aukcja obligacji, podczas której Ministerstwo Finansów będzie chciało sprzedać 2- i 5-letnie papiery warte 3,5?5,5 mld zł. Zainteresowanie nimi prawdopodobnie będzie duże.