RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie

RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Taka decyzja jest zgodna z oczekiwaniami analityków. Wszyscy 23 pytani przez PAP ekonomiści spodziewali się utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie 123RF
Stopa referencyjna NBP wynosi 4,5 proc., lombardowa 6 proc., depozytowa 3 proc., a redyskonta weksli 4,75 proc. w skali rocznej podała Rada Polityki Pieniężnej w komunikacie po dwudniowym posiedzeniu. Rada zapowiada jednak, że stopy mogą w tym roku wzrosnąć.
Taka decyzja jest zgodna z oczekiwaniami analityków. Wszyscy 23 pytani przez PAP ekonomiści spodziewali się utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie. Według nich taka sytuacja ma potrwać do lipca. Prognozy na następne miesiące są podzielone. ? W świetle obecnie dostępnych danych nie uważam zmiany poziomu stóp procentowych za prawdopodobną. Sądzę, że pozostaną niezmienione do końca roku ? mówi Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Invest Banku. ? Wzrostowi inflacji będzie sprzyjać rosnąca cena ropy i gazu. Nie bez wpływu pozostanie też wzrost cen żywności. Jednak relatywnie wysoki poziom danych z USA oddala perspektywę kolejnego luzowania ilościowego Fed, co będzie sprzyjać wartości złotego ? dodaje.

RPP zostawia sobie jednak furtkę do ewentualnej zwyżki stóp: 'W ocenie Rady oczekiwana niewielka skala spowolnienia polskiej gospodarki w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej zwiększa prawdopodobieństwo utrzymania się inflacji w średnim okresie powyżej celu. W związku z powyższym w najbliższym okresie Rada rozważy zacieśnienie polityki pieniężnej, o ile nie pojawią się sygnały wskazujące na wyraźne spowolnienie aktywności gospodarczej w Polsce i jednocześnie perspektywy powrotu inflacji do celu nie ulegną poprawie'.

Prezes NBP Marek Belka odniósł się do kursu złotówki: 'Znaczna cześć potencjału aprecjacyjnego złotego została już skonsumowana. Kurs złotego obecnie bliższy jest poziomowi fundamentalnemu, choć wyznaczenie takiego kursu jest trudne' ? powiedział na konferencji po posiedzeniu RPP.

Przez ostatnie 14 miesięcy inflacja (CPI) utrzymuje się powyżej celu inflacyjnego. W lutym ? mierzona rok do roku ? wyniosła 4,3 proc.
 0

Czytaj także