Łukasz Tarnawa, główny ekonomista BOŚ Bank: Podniosą czy nie podniosą?

Łukasz Tarnawa, główny ekonomista BOŚ Bank: Podniosą czy nie podniosą?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Łukasz Tarnawa, główny ekonomista BOŚ Banku SA Archiwum
Dzisiaj głównym wydarzeniem oczekiwanym przez inwestorów będzie ogłoszenie przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji na temat poziomu stóp procentowych NBP. Jest właściwie pewne, że podobnie jak na kwietniowym posiedzeniu dziś zostanie zgłoszony wniosek o podwyżkę stóp procentowych.
W naszej ocenie najbardziej prawdopodobne jest utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Za taką decyzją przemawiają informacje i dane makroekonomiczne, które napłynęły z gospodarki globalnej i krajowej od czasu kwietniowego posiedzenia RPP: osłabienie marcowych danych dotyczących gospodarki krajowej (głównie produkcji przemysłowej i budowlanej, a w mniejszym stopniu sprzedaży detalicznej), słabe dane z gospodarek strefy euro (w tym gospodarki niemieckiej), obniżenie ryzyka dla inflacji dzięki spadkowi ceny ropy naftowej poniżej 115 dol. za baryłkę (Brent), marcowy spadek inflacji bazowej, niska dynamika wzrostu wynagrodzeń i spadek oczekiwań inflacyjnych przedsiębiorstw.

Liczymy, że większość RPP odczyta te czynniki jako świadectwo silniejszego spowolnienia aktywności gospodarczej w Polsce, który przybliża perspektywę spadku inflacji do celu inflacyjnego (warunki wskazane przez Radę w komunikacie kwietniowym, których zaistnienie oddaliłoby perspektywę podwyżek stóp procentowych). Dane te powinny także wesprzeć burzącą projekcję makroekonomiczną NBP przewidującą osłabienie dynamiki wzrostu gospodarki krajowej oraz spadek inflacji do celu inflacyjnego NBP w średniej perspektywie.

Jednak trzeba zauważyć, że zaostrzenie retoryki Rady w kwietniu było bardzo silne, co świadczy o tym, że choć niektórzy członkowie Rady w kwietniu nie poparli wniosku o podwyżkę, taką decyzję rozważali w kolejnych miesiącach. Ponadto wypowiedzi członków RPP od kwietniowego posiedzenia (z nielicznymi wyjątkami) były w większości niejednoznaczne lub jak w przypadku dwojga członków Rady: Zyty Gilowskiej i Adama Glapińskiego, tych wypowiedzi nie było wcale, co świadczy o tym, że spora część członków Rady ostateczną decyzję podejmie podczas posiedzenia, uwzględniając argumenty, które padną podczas dyskusji. W związku z tym wynik dzisiejszego głosowania pozostaje wysoce niepewny i nie można wykluczyć, że podwyżka stóp dziś jednak nastąpi (taki scenariusz przewiduje część analityków rynkowych).

Jeśli zgodnie z naszym bazowym scenariuszem dzisiaj większość członków RPP opowie się za utrzymaniem stóp procentowych NBP bez zmian, takiej decyzji towarzyszyć będzie utrzymanie 'jastrzębiego' tonu komunikatu wraz ze wskazaniem, że RPP nadal będzie obserwować tendencje w gospodarce, pozostając gotową do zacieśnienia polityki pieniężnej w przyszłości. Jeśli alternatywnie Rada podniesie stopy o 25 pkt bazowych, w naszej ocenie będzie to jedyna podwyżka stóp w tym roku.
 0

Czytaj także