BZ WBK z niższym ratingiem

BZ WBK z niższym ratingiem

Dodano:   /  Zmieniono: 
Agencja uzasadnia obniżenie ratunku banku z A- do BBB obniżeniem podmiotu dominującego, jakim dla BZ WBK jest Banco Santander 123RF
Agencja ratingowa Fitch obniżyła rating banku BZ WBK. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przyjmuje te decyzje z zaskoczeniem. „Uznajemy ja za niezrozumiałą” głosi komunikat urzędu.
Agencja uzasadnia obniżenie ratunku banku z A- do BBB obniżeniem podmiotu dominującego, jakim dla BZ WBK jest Banco Santander. Zdaniem agencji, w razie konieczności, zmniejsza to możliwości udzielenia ewentualnego wsparcia dla polskiego banku przez bank-właściciela.

Na decyzję Fitch natychmiast zareagował polski Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

'Takie uzasadnienie jest niezrozumiałe ze względu na fakt, że BZ WBK jest notującą wysokie i stabilne zyski oraz dobrze skapitalizowaną spółką giełdową, która nie jest zaangażowana w rynki państw strefy euro uważane za ryzykowne, w tym w rynek hiszpański' ? napisał urząd w komunikacie.

Podkreśla przy tym, że  działalność banku nie jest zależna od finansowania i wparcia z grupy Santander.

W ocenie UKNF przy ocenie banków działających w Polsce przez agencje ratingowe konieczna jest analiza ich rzeczywistej sytuacji, a nie sytuacji ich właścicieli. Urząd dodaje przy tym, że nie ma żadnych powodów, ani w sytuacji finansowej, ani w jakości kapitałów, ani przy analizie źródeł finansowania, by BZ WBK obniżać ocenę finansową.

Dla klientów tego banku ocena ratingowa nie ma żadnego praktycznego znaczenia.
+
 0

Czytaj także