KNF zawiesza obrót akcjami dziesięciu spółek. Wśród nich znana sieć restauracji i elektociepłownia

KNF zawiesza obrót akcjami dziesięciu spółek. Wśród nich znana sieć restauracji i elektociepłownia

Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego Źródło: Shutterstock / MOZCO Mateusz Szymanski
Komisja Nadzoru Finansowego wstrzymała obrót akcjami dziesięciu spółek. Wśród nich jest m.in. sieć restauracji Sfinks Polska, czy Elektrociepłownia „Będzin”.

Komisja Nadzoru Finansowego wstrzymał 5 maja handel dziesięcioma spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tym razem są wśród nich bardzo znane firmy. KNF zawiesił obrót udziałami w: Baltic Bridge, Fast Finance w restrukturyzacji, Invista, Noble Financials, Novavis Group, One, Sfinks Polska, Elektrociepłownia „Będzin”, Braster w restrukturyzacji oraz IDM.

Warto zwrócić uwagę, że w raporcie tym razem padają bardzo rozpoznawalne spółki. Chodzi m.in. o znaną sieć restauracji, czy przedsiębiorstwo energetyczne.

Zawieszenie obrotu akcjami. KNF podaje powód

Jak poinformowała w oficjalnym komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego, powodem zawieszenie obrotu akcjami spółek było najczęściej nieopublikowanie rocznych wyników finansowych spółek.

„Powodem zawieszenia było nieprzekazanie do publicznej wiadomości raportu rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020, bądź przekazanie niekompletnego raportu rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 (tj. niezawierającego sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok), w terminie określonym przepisami prawa” – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:
„Bank” trafił na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego

Źródło: WPROST.pl / KNF / ISBNews