Teraz bardziej opłaca się wyrzucić niż oddać. Zwolnijcie darowizny z VAT – apeluje PIH

Teraz bardziej opłaca się wyrzucić niż oddać. Zwolnijcie darowizny z VAT – apeluje PIH

Podatki
Podatki Źródło:Fotolia / Autor: artbeauty
W sprawie potrzeby zwolnienia z podatku VAT darowizn zwróciła się Polska Izba Handlu do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Klimatu i innych resortów. Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają należycie pomagać potrzebującym i przyczyniają się do degradacji środowiska, jak twierdzi PIH.

– Skala zapotrzebowania tego typu rozwiązań znacznie przewyższa zakres tymczasowo wprowadzonych zwolnień podatkowych. W Polsce funkcjonuje wiele branż, które ze względu na wysokie koszty związane z przekazaniem darowizny, nie decydują się na skierowanie towarów nadających się do użytku innym podmiotom w celach dobroczynnych.W efekcie produkty te poddawane są utylizacji bądź innej formie niszczenia. Mowa tutaj o takich produktach, jak: sprzęt elektroniczny, odzież oraz inne artykuły nieżywnościowe, tj. wyroby wykonane z użyciem plastiku lub zawierające minerały oraz związki chemiczne – wymienia Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

PIH obserwuje dwa główne negatywne skutki społeczne wynikające z braku stosownej regulacji umożliwiającej podatnikom niskokosztowe wsparcie dla organizacji społecznych i dobroczynnych:

  • wysoki koszt społeczny w postaci marnowania jakościowych produktów, które nie trafią do najbardziej potrzebujących,
  • koszt środowiskowy w postaci generowania nadmiernej ilości odpadów i zwiększonej emisji dwutlenku węgla wynikającej z ich utylizacji.

Komisja Europejska przedstawiła w grudniu 2015 r. plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, co dało impuls do działania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Polski rząd, we wrześniu 2019 roku, przyjął dokument strategiczny – to „Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. Jednym z podstawowych założeń ujętych w strategii jest zmiana w sposobie funkcjonowania całej gospodarki poprzez podniesienie jej wydajności, przy jednoczesnym nacisku na tworzenie wartości dodanej wykorzystywanych zasobów, materiałów i produktów, a także minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów.

– Proponowane przez nas wprowadzenie zwolnień z obowiązku płacenia podatku VAT od produktów przekazywanych w formie darowizny wpisuje się w założenia strategii rządu – mówi Maciej Ptaszyński.

Ważny interes społeczny stojący za przekazywaniem darowizn został dostrzeżony przez ustawodawcę i uwzględniony w przepisach Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0).

Przepisy ustawy umożliwiają odliczenie od podstawy obliczenia podatku od darowizn przekazanych w celach dobroczynnych (m.in. na rzecz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schroniska dla osób bezdomnych) przez przedsiębiorstwa i osoby prywatne, jeżeli darowizna zostanie przekazana między 1 stycznia a 30 września 2020.

„Zniesienie ograniczenia czasowego zastosowania tego przepisu ustawy znacząco zwiększyłoby efektywność pomocy dla ww. organizacji pożytku publicznego” – informuje PIH.

W ocenie izby zarówno w prawodawstwie polskim, jak i prawodawstwie Unii Europejskiej nie ma przesłanek, które uniemożliwiłyby przyjęcie rozwiązań wprowadzających szerszy katalog produktów zwolnionych z podatku VAT w przypadku wystąpienia darowizny.

– Biorąc pod uwagę ważny interes społeczny, a także rozwiązania prawne wypracowane w krajach członkowskich Unii Europejskiej PIH zdecydowała się poddać pod rozwagę Ministerstwa Finansów podjęcie prac w celu opracowania koncepcji systemu zachęt i obowiązków dla przedsiębiorców w celu przeciwdziałaniu marnowaniu produktów nieżywnościowych nadających się do użytku. Potrzebne są regulacje wprowadzające szeroki katalog produktów objętych ulgą podatkową – dodaje Maciej Ptaszyński.

Czytaj też:
Obniżone stawki VAT. Jest nowe rozporządzenie ministra finansów