Dziś ostatni dzień na złożenie PIT dla części podatników

Dziś ostatni dzień na złożenie PIT dla części podatników

Podatki
Podatki Źródło: Fotolia / whitelook
1 marca 2021 roku mija termin na złożenie deklaracji PIT-28 dla części podatników.

Tylko do poniedziałku 1 marca można złożyć PIT-28. Jak przypomina „Business Insider Polska” zeznanie przeznaczone jest dla tych podatników, którzy w 2020 r. byli opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów uzyskanych:

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu w ramach rolniczego handlu detalicznego.

PIT-28. Ważne terminy

Zwykle rozliczenie PIT-28 i PIT-28S (składane przez przedsiębiorstwo w spadku) musi zostać złożone między 15 lutego, a końcem lutego. Ponieważ w 2021 roku ostatni dzień lutego przypadł w niedzielę, to czas wydłużono do 1 marca 2021 r.

Do zeznania można załączyć formularze:

 • PIT-28/B – jeśli składający rozliczenie jest wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej,
 • PIT/O – jeśli korzysta z ulgi np. na Internet, rehabilitacyjnej,
 • PIT/D – jeśli korzysta z ulg mieszkaniowych na prawach nabytych,
 • PIT-2K – jeśli korzysta z ulgi odsetkowej na prawach nabytych (w pierwszym roku rozliczenia),
 • PIT/WZR – jeśli korzysta z tzw. ulgi na złe długi.

PIT-28 można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Można skorzystać z usługi twój e-PIT. Jeśli podatnik nie zatwierdzi rozliczenia, nie zostanie ono zaakceptowane automatycznie, jak ma to miejsce w przypadku PIT-37.

PIT-28. Ulgi i odliczenia

Po spełnieniu warunków określonych w przepisach ustawowych w zeznaniu PIT-28, można skorzystać z następujących ulg i odliczeń:

 • składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne,
 • składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • straty z działalności gospodarczej,
 • darowizn przekazanych m.in. na cele
 • pożytku publicznego,
 • kultu religijnego,
 • krwiodawstwa (krew i jej składniki),
 • przeciwdziałania COVID-19,
 • ulgi rehabilitacyjnej,
 • ulgi na Internet,
 • ulgi termomodernizacyjnej,
 • ulgi z tytułu wpłaty na IKZE,
 • ulgi abolicyjnej,
 • ulg mieszkaniowych na prawach nabytych, np. ulgi odsetkowej.

Czytaj też:
Od dziś można rozliczać PIT. Deklaracje są gotowe w urzędach

Źródło: Business Insider Polska
 0

Czytaj także