Jest decyzja Rady Unii Europejskiej: Zwolnienie z VAT z datą wsteczną

Jest decyzja Rady Unii Europejskiej: Zwolnienie z VAT z datą wsteczną

Komisja Europejska
Komisja Europejska Źródło: Shutterstock / dominika zara
Rada Unii Europejskiej zatwierdziła wprowadzenie tymczasowego zwolnienia z podatku VAT dla niektórych towarów i usług. Dyrektywa ma być stosowana z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 roku.

Rada UE ogłosiła 13 lipca, że wprowadza pewne ułatwienie dla Komisji Europejskiej i agendom UE w zakresie zakupu towarów i usług bezpłatnie dystrybuowanych wśród państw członkowskich. Pozwolić ma na to zatwierdzenie tymczasowego zwolnienia z VAT w imporcie i niektórych dostawach produktów i usług, które mają zapobiegać pandemii COVID-19.

Kwestię zwolnień z VAT w celu przeciwdziałania COVID-19 regulować będzie dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie zwolnień w imporcie i niektórych dostawach, w odniesieniu do środków przyjmowanych w interesie publicznym.

Zwolenie z VAT przy zapobieganiu pandemii

Przepisy zaktualizowano po to, by do zamieszczonego w dyrektywie VAT wykazu transakcji zwolnionych z tego podatku tymczasowo dodać transakcje nabywania przez organy UE – w imieniu państw członkowskich – towarów i usług w odpowiedzi na sytuację nadzwyczajną, jaką jest pandemia COVID-19. Dzięki nowym zwolnieniom można będzie bezpłatnie przekazywać państwom członkowskim i ich instytucjom więcej towarów i usług, gdyż usunięte zostaną obciążenia budżetowe i administracyjne, które utrudniały organom UE ten proces.

„Można by w ten sposób zapewnić, że środki przyjmowane w tej sytuacji w ramach różnych inicjatyw unijnych nie będą napotykać przeszkód w postaci kwot VAT, które nie mogą zostać odzyskane przez instytucje unijne, lub w postaci obciążenia regulacyjnego wynikającego z obowiązku rejestracji do celów VAT” – czytamy w projektowanej dyrektywie.

Jak tylko zakończy się sytuacja kryzysowa, wywołana pandemią, stosowne stawki VAT zostaną przywrócone. Wniosek w tej sprawie przedstawiła 12 kwietnia 2021 r. . Dotychczas bowiem zwolnienia z podatku VAT były ściśle ograniczone do zakupów dokonywanych przez organ UE na jego użytek służbowy. Nie miały zastosowania do nabywania towarów i usług nieodpłatnie przekazywanych państwom członkowskim czy też służbie zdrowia lub szpitalom, gdyż nie uznawano tego za użytek służbowy.

Dyrektywa ma być stosowana z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r.