Ostatnia szansa na odliczenie składki zdrowotnej od podatku. Ministerstwo potwierdza: to legalne

Ostatnia szansa na odliczenie składki zdrowotnej od podatku. Ministerstwo potwierdza: to legalne

Urząd skarbowy
Urząd skarbowy Źródło:Newspix.pl
Przedsiębiorcy zrobią dobry interes, jeśli składkę zdrowotną za grudzień 2021 r. zapłacą do końca tego roku. Będą mogli odliczyć ją od podatku za ten rok. To ostatni raz, kiedy składka zdrowotna będzie mogła podlegać odliczeniu.

Od stycznia zacznie obowiązywać wiele zmian podatkowych, obejmą również zasady rozliczania składek zdrowotnych przez przedsiębiorców. Nie będą mieli już możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Ta niekorzystna dla przedsiębiorców zmiana będzie dotyczyć także składki zdrowotnej za grudzień 2021 r., która powinna zostać opłacona do 5 styczniaw przypadku jednostek budżetowych, do 10 stycznia w przypadku składek płaconych przez przedsiębiorcę za siebie oraz do 15 stycznia w przypadku pozostałych płatników. Jest jednak sposób, by choć o jeden miesiąc oddalić od siebie tę konsekwencję Polskiego Ładu. Jeśli składka za grudzień zostanie zapłacona jeszcze w grudniu, przedsiębiorca będzie mógł w dalszym ciągu odliczyć tę składkę od podatku dochodowego za 2021 r. Takie rozumienie przepisów potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.

Nadpłata składek

PAP zapytał również o możliwość odliczenia od podatku składek nadpłaconych w 2021 roku na rok następny. MF wskazało w odpowiedzi, że odliczenie od podatku dochodowego kwoty „wpłaconej w grudniu 2021 r. na poczet składek w roku 2022 również należy rozpatrywać w kontekście zgodności takiej wpłaty z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

Wpłata w kwocie odpowiadającej wielokrotności kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne na poczet kilku kolejnych miesięcy zostanie rozliczona proporcjonalnie na wszystkie fundusze, zgodnie z bieżącą deklaracją rozliczeniową złożoną przez płatnika. Jeżeli po takim rozliczeniu na koncie pozostanie nadpłata, wówczas zostanie ona rozliczona proporcjonalnie zgodnie z deklaracją rozliczeniową dotyczącą kolejnego miesiąca.

Czytaj też:
Polski Ład premiuje duże rodziny. Jeśli rodzice prowadzą działalność, mogą mieć ponad 200 tys. zł kwoty wolnej