Niewłaściwy formularz, spóźnienie… Najczęstsze błędy przy rozliczaniu podatku

Niewłaściwy formularz, spóźnienie… Najczęstsze błędy przy rozliczaniu podatku

e-PIT
e-PIT Źródło: Shutterstock
Do złożenia rozliczenia podatkowego za 2023 rok zostało mniej niż 30 dni. Dla osób, które nie prowadza działalności gospodarczej, nie powinno to być trudnym zadaniem, bo deklaracje są wstępnie uzupełnione w systemie Twój e-PIT i jeśli podatnik nie ma żadnych zastrzeżeń, potwierdza zgodność danych i następuje automatyczne złożenie. Nie trzeba też wpisywać beneficjenta 1,5 proc. podatku – automatycznie zostanie wpisana organizacja pożytku publicznego, którą podatnik wsparł w poprzednim roku. Beneficjenta można oczywiście zmienić.

Niby proste, ale nie wszyscy podatnicy ustrzegają się błędów. InFakt przygotował zestawienie najczęstszych nieprawidłowości przy składaniu PIT.

Wybór niewłaściwego formularza

Częstym błędem jest wybranie nieodpowiedniego formularza rozliczeniowego, a to przecież pierwszy krok do poprawnego rozliczenia rocznego. Pamiętaj, że wybór druku zależy od źródła przychodów oraz od wybranej formy opodatkowania:

 • PIT-37 – najpopularniejszy ze składanych druków. Wykażesz w nim przychody z tytułu umowy o pracę, zlecenie czy dzieło, ale także otrzymane świadczenia z ZUS, takie jak emerytura czy renta;
 • PIT-36 – składasz, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), w tym także gdy otrzymujesz dochody z zagranicy, samodzielnie odprowadzasz zaliczki albo rozliczasz dochody małoletnich dzieci;
 • PIT-36L – wybierasz, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym 19%;
 • PIT-28 – dotyczy Cię, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub jeśli otrzymujesz przychody z tytułu najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
 • PIT-38 – składasz, jeśli otrzymałeś przychody z tytułu zbycia papierów wartościowych, udziałów;
 • PIT-39 – obowiązuje Cię, jeśli otrzymałeś przychody z tytułu zbycia nieruchomości.

Wybór niewłaściwego formularza rozliczeniowego dotyczy najczęściej przedsiębiorców, którzy np. dokonali zmiany formy opodatkowania albo źle skonfigurowali swój program księgowy. Dlatego tak ważna jest dokładna weryfikacja składanych dokumentów, w których określamy wybraną formę opodatkowania oraz stosowanie prawidłowej formy rozliczeń w trakcie roku podatkowego.

Złożenie zeznania rocznego po terminie

Sporo osób przez przeoczenie lub roztargnienie składa zeznanie podatkowe z opóźnieniem. Tymczasem przepisy nakładają na podatnika obowiązek złożenia zeznania rocznego do 30.04 (jeśli jest to dzień wolny, to termin przesuwa się na kolejny dzień roboczy). Do niedawna terminy złożenia poszczególnych zeznań rocznych były różne, ale aktualnie zostały ujednolicone.

Wybór niewłaściwego Urzędu Skarbowego

Zeznanie roczne składa się do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Powszechnym błędem podczas wypełniania zeznania rocznego jest wybranie go na podstawie adresu zameldowania.

W przypadku przeprowadzki deklarację roczną składasz do urzędu właściwego dla aktualnego miejsca zamieszkania.

Błędne dane identyfikujące podatnika

Składając zeznanie roczne, musisz podać dane identyfikujące, takie jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia oraz numer PESEL lub NIP. Bardzo częstym błędem, szczególnie u osób prowadzących działalność gospodarczą, jest podanie błędnego numeru identyfikacyjnego.

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej zawsze posługują się numerem PESEL. Natomiast przedsiębiorcy używają numeru NIP – również w sytuacji, gdy w momencie składania zeznania działalność jest zawieszona.

Błędy w kwotach wpłaconych zaliczek

Bardzo częstym błędem jest wykazanie niewłaściwych kwot wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorców. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to w zeznaniu rocznym wykazujesz dwa rodzaje zaliczek na podatek dochodowy:

 • zaliczki należne – to kwoty za poszczególne miesiące/kwartały, które były do zapłacenia do 20. dnia następnego miesiąca;
 • zaliczki zapłacone – są to kwoty, które rzeczywiście wpłaciłeś do urzędu skarbowego.

Kiedy to może się różnić? Gdy potrzebne było przeprowadzenie korekt. Na przykład jeśli zapłacisz zaliczkę po terminie, urząd może część twojej wpłaty policzyć jako odsetki, co powoduje powstanie niedopłaty w samym podatku dochodowym.

Dlatego przed złożeniem zeznania rocznego sprawdź kwoty wpłaconych zaliczek, które zostały zaksięgowane w twoim urzędzie. Możesz to zrobić na stronie e-Urząd w zakładce „Rozliczenia”.

Błędy przy wyborze ulg podatkowych

Błędy podczas składania zeznania rocznego dotyczą też niezastosowania albo błędnego wykazania ulg podatkowych. Dlatego, przygotowując zeznanie roczne, dokładnie przeanalizuj, z czego możesz skorzystać.

Każda ulga ma bowiem szczegółowe wytyczne opisujące limity i warunki, jakie należy spełnić.

Wśród pomyłek podczas rozliczania ulg podatkowych są:

 • rozliczenie ulgi na jedno dziecko, niezależnie od dochodów rodzica lub małżeństwa;
 • rozliczenie ulgi na Internet dłużej niż dwa lata;
 • rozliczenie ulgi rehabilitacyjnej lub z tytułu darowizny bez odpowiednich dokumentów potwierdzających prawo do jej zastosowania;
 • rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej bez pomniejszenia jej o kwotę dofinansowania.

Błąd w zeznaniu podatkowym – co zrobić?

Niezależnie od starań i uważności pomyłka zawsze może się zdarzyć. Co wtedy zrobić, żeby uniknąć kary? Trzeba jak najszybciej złożyć korektę zeznania podatkowego. Jeśli to urząd wykryje błąd, może samodzielnie skorygować zeznanie i nałożyć na podatnika karę. Dlatego warto uważnie sprawdzić zeznanie, a w razie potrzeby nie odwlekać złożenia korekty.

Czytaj też:
PiS chce ustawowo przywrócić zerowy VAT. Błaszczak zapowiedział projekt
Czytaj też:
Zmiany w podatku Belki. Nie wszystkim się to spodoba

Opracowała:
Źródło: Wprost