WallStreet 20: Piotr Surmacki - Prezes Zarządu, Fachowcy.pl Ventures SA

Czytaj także