Alumetal SA, Szymon Adamczyk - Prezes Zarządu, #71 PREZENTACJE WYNIKÓW