Raportowanie niefinansowe wyzwaniem dla polskich spółek

Raportowanie niefinansowe wyzwaniem dla polskich spółek

Piotr Biernacki Źródło:InfoWire.pl
W ubiegłym roku polskie spółki po raz pierwszy musiały przygotować raporty niefinansowe. Obowiązek ten dotyczył ok. 160 podmiotów (dla wielu była to pierwsza okazja do sporządzenia raportu niefinansowego). Niestety gros z nich nie poradziło sobie najlepiej.

„Oczywiście były przykłady dobrych raportów, solidnie przygotowanych, ale zdecydowana większość [spółek] albo podeszła do tematu bardzo zdawkowo, albo wprost popełniła błędy niezgodności – w mojej opinii – z Ustawą o rachunkowości […]. Ponad 40 spółek spośród tych 160 do swoich raportów nie wybrała żadnego uznanego, polskiego czy międzynarodowego, standardu raportowania” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Piotr Biernacki, wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

W przyszłości sporządzanie raportów niefinansowych może być dla spółek jeszcze większym wyzwaniem. Między innymi w związku z nowymi wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie raportowania kwestii dotyczących klimatu. Wytyczne te zalecają bardziej szczegółowe informowanie w raportach np. o tym, w jaki sposób spółka uwzględnia w swojej działalności ryzyko klimatyczne, jak wpływa na zmiany klimatu czy jak zmiany klimatu wpływają na spółkę. Sporą trudnością będzie raportowanie emisji gazów cieplarnianych we wszystkich trzech zakresach (emisje bezpośrednie, pośrednie i wytwarzane w całym łańcuchu dostaw spółki).

To jednak niejedyna zmiana – w Brukseli powstanie nowy projekt dyrektywy o raportowaniu niefinansowym. Przede wszystkim będzie on zakładał zwiększenie liczby podmiotów mających obowiązek przygotowywania raportów. Obecnie dotyczy on spółek zatrudniających powyżej 500 pracowników. Próg ten zostanie obniżony, może do 250, a nawet mniejszej liczby osób. Po drugie w miejscu, gdzie dyrektywa mówi o wytycznych Komisji Europejskiej, wykreślone zostanie słowo „niewiążące”. Co za tym idzie – raporty sporządzane przez spółki będą musiały być z tymi wytycznymi zgodne.

Źródło: InfoWire.pl