Od stycznia druga tura wprowadzania PPK. Obejmie firmy zatrudniające od 50 pracowników

Od stycznia druga tura wprowadzania PPK. Obejmie firmy zatrudniające od 50 pracowników

Programiści
Programiści Źródło:Shutterstock / redpixel.pl
Od 1 stycznia 2020 roku średnie firmy zaczną wprowadzać Pracownicze Plany Kapitałowe. Jak informuje Polski Fundusz Rozwoju, druga tura wprowadzania programu obejmie około 20 tys. przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 250 osób.

Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą kolejną grupę przedsiębiorstw. Od 1 stycznia 2020 roku ruszy druga tura wprowadzania programu. Pierwsza, którą wprowadzono 12 listopada 2019 roku, objęła największe firmy, które zatrudniały od 250 pracowników. Druga dotyczy przedsiębiorstw, w których pracuje od 50 do 250 osób.

Druga tura

Jak wylicza PFR, do tej pory do PPK, dołączyło 39 proc. z uprawnionych 3 mln pracowników. W drugiej turze w program włączonych zostanie około 20 tys. przedsiębiorstw, które łącznie zatrudniają ok. 2 mln osób. Średnie firmy będą musiały przejść podobną do firm z pierwszej tury, dwuetapową procedurę. Do 24 kwietnia 2020 roku, muszą podpisać umowę o zarządzanie środkami z PPK. Do wyboru będzie 20 uprawnionych instytucji finansowych. 11 maja minie termin podpisania umowy o prowadzenie Planów.

Kolejna tura wprowadzania programu przewiduje wdrożenie firm zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Będzie to dużo większa liczba podmiotów. Szacuje się, że jest ich około 58 tys. i zatrudniają one ok. 1,7 mln osób. Umowy o zarządzanie funduszami, będą musiały podpisać do 27 października 2020 r., a prowadzenie rachunków do 10 listopada 2020 roku. Czwarta tura obejmie sektor finansów publicznych. PFR wylicza, że w 83 tys. jednostek zatrudnionych jest blisko 5,7 mln osób. Wdrażanie programu ma ruszyć w 1 stycznia 2021 roku.

Czym są PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

PPK zostały opracowane po to, aby:

  • Zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków
  • Wpłynąć na rozwój gospodarki, przedsiębiorstw oraz miejsc pracy
  • Pomnażać prywatne oszczędności emerytalne pracowników

Ustawa o PPK tworzy nowe możliwości gromadzenia środków dla osób zatrudnionych. Poszerzenie systemu długoterminowego oszczędzania o to nowe rozwiązanie jest wzorowane na doświadczeniach wielu krajów, w których funkcjonują podobne programy pracownicze. Podczas prac nad ustawą o PPK wybrano z nich najlepsze praktyki i najefektywniejsze mechanizmy – po czym dostosowano je do polskich realiów. Tak jak w innych krajach rozwiniętych (od Niemiec, przez Wielką Brytanię i kraje skandynawskie, po Stany Zjednoczone, Kanadę i Nową Zelandię), tak i w Polsce ustawowy obowiązek tworzenia systemu PPK dla pracowników będzie spoczywał na pracodawcy – przy wsparciu ze strony państwa.

Czytaj też:
Firmy niegotowe na PPK. Większość wdroży wersję minimalną

Opracował:
Źródło: Polski Fundusz Rozwoju