Z ulic Warszawy znikną wszechobecne reklamy. Rada Miasta przyjęła Uchwałę Krajobrazową

Z ulic Warszawy znikną wszechobecne reklamy. Rada Miasta przyjęła Uchwałę Krajobrazową

Warszawa
Warszawa / Źródło: Shutterstock / Georgios Tsichlis
Billboardy, ekrany LED, potykacze, plakaty i reklamy wielkopowierzchniowe, tak obecnie wygląda niemal każda ulica w Warszawie. Od lat stolica nie radzi sobie z tak zwaną „reklamozą”. Od dziś będzie inaczej. Rada Miasta uchwaliła Uchwałę Krajobrazową.

Uchwała Krajobrazowa dla m.st. Warszawy został przyjęta przez Radę Miasta. Za głosowało 51 radnych, nikt nie był przeciwko a troje wstrzymało się od głosu. Jest to jedna z najważniejszych i długo wyczekiwanych uchwał w ostatnich latach. Reguluje ona bowiem kluczowe z punktu widzenia ładu przestrzennego kwestie, takie jak możliwość wywieszania reklam wielkopowierzchniowych, wieszania szyldów, stawiania billboardu, czy tak zwanych „potykaczy”. Uchwała zakłada usunięcie istniejących reklam w okresie do dwóch lat. Jednocześnie reguluje zakaz powstawania nowych, nieprzepisowych form reklamy od dnia jej uchwalenia.

facebook

„Mamy to! Uchwała Krajobrazowa przyjęta! W kampanii mówiłem, że położymy kres reklamozie w stolicy, dlatego dziękuję radnym za tę decyzję. Dzięki niej w Warszawie zapanuje ład, ulice będą bardziej przyjazne mieszkańcom i turystom i po prostu ładniejsze!” – napisał na Twitterze, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

twitter

Reklamy, szyldy, billboardy

„Warszawska uchwała krajobrazowa będzie regulować kwestie dotyczące reklam, szyldów, małej architektury oraz ogrodzeń. Usystematyzuje wielkości szyldów i reklam, określi ich dopuszczalne typy oraz miejsca, w których mogą być sytuowane. Projekt zakłada m.in., że szyldy będzie można umieszczać tylko w strefie parteru budynków (z nielicznymi wyjątkami), w taki sposób, by nie przesłaniały cennych detali architektonicznych, zaś tzw. szyldy semaforowe nie będą mogły przekraczać określonych wymiarów. Nośniki reklamowe będą mogły być stosowane jedynie wzdłuż konkretnie wyznaczonych ciągów komunikacyjnych. Ograniczona zostanie możliwość sytuowania wyświetlaczy i ekranów reklamowych, a nośniki na budynkach i budowlach będą mogły być umieszczane tylko w ściśle określonych sytuacjach - np. siatki reklamowe, okrywające rusztowania, tylko na krótki okres, zaś inne reklamy tylko na ślepych ścianach o charakterze technicznym. Do poprawy jakości krajobrazu przyczyni się również uporządkowanie sytuowanych na terenach publicznych obiektów małej architektury, takich jak ławki, słupki i kosze na śmieci. W projekcie ustawy znajdą się zapisy dotyczące palety materiałów, z których będzie można je wykonywać” – czytamy w komunikacie m.st. Warszawy.

Czytaj też:
CBA: Dwie osoby zatrzymane w zw. z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji

Opracował:
Źródło: WPROST.pl
 1

Czytaj także