Ponad 57 tys. wykroczeń i mandaty na 19,3 mln zł. Państwowa Inspekcja Pracy podsumowała 2019 rok

Ponad 57 tys. wykroczeń i mandaty na 19,3 mln zł. Państwowa Inspekcja Pracy podsumowała 2019 rok

Praca
Praca / Źródło: Pixabay
Wypłacanie zaniżonych wynagrodzeń i nieprzestrzeganie minimalnej stawki godzinowej. Państwowa Inspekcja Pracy podsumowała 2019 roku.

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła dane z kontroli przeprowadzonych w 2019 roku. Wynika z nich, że wyniku 58 tys. kontroli wykazano aż 57,3 tys. nieprawidłowości. PIP sprawdzał głównie przestrzeganie wypłacania minimalnej stawki godzinowej. Nie jest dobrze.

„W toku ustawowej działalności skontrolowano prawie 58 tys. podmiotów, wydając setki tysięcy decyzji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, tysiące decyzji płacowych oraz setki tysięcy wniosków w wystąpieniach. W wyniku kontroli ujawniono 57,3 tys. wykroczeń. Tam, gdzie było to uzasadnione okolicznościami, kierowano wnioski o ukaranie do sądu; w większości przypadków sprawcy wykroczeń karani byli mandatami - w 2019 r. wystawiono ich ponad 16 tys. na kwotę 19,3 mln zł”. – napisano w raporcie PIP.

Zaległości w wynagrodzeniach na ponad 12 mln zł

Inspekcja poinformowała, że w samym 2019 roku, w wyniku kontroli wykazano zaległości w wypłacaniu wynagrodzeń na łączną kwotę przekraczającą 12 mln złotych.

„W ubiegłym roku przeprowadzono ponad 1150 kompleksowych kontroli czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń za pracę. Najczęściej stwierdzane uchybienia dotyczyły prowadzenia ewidencji czasu pracy, co bezpośrednio przekłada się na nieprawidłowości związane z ustaleniem wysokości należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Inspektorzy wydali 546 decyzji nakazujących wypłatę wynagrodzeń na łączną kwotę 12,1 miliona złotych”. – czytamy dalej.

Czytaj też:
Państwowa Inspekcja Pracy skontroluje banki. Możliwe duże zaniedbania

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy
+
 0

Czytaj także