Kolej na PKS-y. Ministerstwo planuje przerzucić spółki transportowe pod skrzydła PKP

Kolej na PKS-y. Ministerstwo planuje przerzucić spółki transportowe pod skrzydła PKP

Dworzec PKP w Gdyni
Dworzec PKP w Gdyni Źródło: Shutterstock / Martyn Jandula
Wiele wskazuje na to, że PKP wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu zacznie zawiadywać PKS-ami. Rada Ministrów planuje jeszcze w tym roku przyjąć rozporządzenie w tej sprawie.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt rozporządzenia, który dotyczy przekazania nadzoru nad PKS-ami (Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej, firmy świadczącymi publiczny transport – red.). Te firmy miałyby nadzorować teraz Polskie Koleje Państwowe i Agencja Rozwoju Przemysłu.

Za rozporządzenie odpowiedzialne będzie Ministerstwo Aktywów Państwowych. Jak czytamy:

Minister Aktywów Państwowych po przejęciu nadzoru m.in. nad spółkami prowadzącymi przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej zapoznał się z ich stanem. Spółki transportowe posiadają zróżnicowaną strukturą właścicielską oraz znajdują się różnej sytuacji ekonomicznej (stabilna sytuacja, trudna sytuacja, likwidacja etc.). W wyniku wstępnych analiz określono, iż, działalność tychże spółek możliwa jest tylko w ramach skonsolidowanego podmiotu.

Podział PKS-ów. Które mają trafić do ARP, a które do PKP?

W projekcie rozporządzenie zawarto informacje dotyczące tego, jak ma być przenoszony nadzór nad poszczególnymi spółkami. Oczywiście zaznaczono, że to na razie koncepcja, a wymagane jest „sporządzenie pogłębionych analiz, biznesplanu, wycen oraz uzyskanie zgody UOKiK na koncentrację”.

Agencja Rozwoju Przemysłu ma nadzorować:

 • PKS Mrągowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrągowie,
 • PKS-IWOPOL spółka z ograniczoną w likwidacji z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej,
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu,
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy,
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu,
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołowie,
 • Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni,
 • Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Poznaniu.

Polskie Koleje Państwowe mają nadzorować:

 • „POLBUS-PKS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie Spółka Akcyjna,
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie,
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna,
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna,
 • WARS S.A.

Natomiast minister właściwy do spraw gospodarki będzie nadzorował następujące podmioty:

 • Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
 • Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
 • Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
 • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
 • Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.,
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.,
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.,
 • Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” sp. z o.o.,
 • Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Źródło: WPROST.pl
 1

Czytaj także