Warto postawić na polski produkt

Warto postawić na polski produkt

Fakro, światowy lider w produkcji okien, jest polską firmą o zasięgu globalnym
Fakro, światowy lider w produkcji okien, jest polską firmą o zasięgu globalnym Źródło: Materiały prasowe
Rodzime firmy działające globalnie – jak FAKRO, światowy wicelider w produkcji okien dachowych – są filarami wzrostu gospodarczego każdego kraju. To dzięki nim redukujemy bezrobocie, mamy dostęp do lepszej jakości produktów i rozwijamy krajową infrastrukturę. Dlaczego „my”? Kupując produkty rodzime, wpływamy na stan polskiej gospodarki. W dzisiejszych, niepewnych czasach świadomość tego wpływu wydaje się szczególnie ważna.

Od wielu lat w Polsce mamy olbrzymi wybór produktów – konsumenci kształtują zapotrzebowanie, pojawiają się wciąż nowe dobra, które bez problemu możemy nabyć. Często jedynym pytaniem, na które muszą sobie odpowiedzieć, jest to, którą markę wybrać. Dlaczego warto wybierać to, co zostało wyprodukowane przez rodzime firmy? „Nikt za nas nie zbuduje lepszego jutra. Gospodarka, którą tworzymy jako członkowie polskiej wspólnoty ekonomicznej, wpływa na to, jak dostatnio będzie nam się żyło. Rozpocznijmy wspólne działania! Razem możemy więcej!” – przekonuje na swojej stronie fundacja Pomyśl o Przyszłości – jej fundatorami są założyciele polskich firm, które odniosły sukces za granicą lub w konkurowaniu z zagranicznymi koncernami.

Fundacja Pomyśl o Przyszłości propaguje wiedzę na temat gospodarki i mechanizmów wolnorynkowych oraz budowania kapitału społecznego w Polsce. Promuje ideę aktywnego współuczestnictwa w życiu wspólnoty ekonomicznej, jaką jest państwo.

Nasze wybory są ważne

Dlaczego większość konsumentów nie zastanawia się na tym, skąd pochodzi konkretny produkt? Zazwyczaj wydaje się nam, że poszczególne wybory konsumenckie nie mają wpływu na nasze kieszenie. Jest wręcz przeciwnie. Dlaczego? Staje się to jasne, jeśli przyjrzymy się uważnie najważniejszym składowym ceny detalicznej:

Koszt surowców – jako konsumenci możemy i powinniśmy powiedzieć „sprawdzam” – jeśli bowiem producent stawia na rodzime materiały, koszt ten zostaje w kraju;

Koszty dystrybucji – zostają tam, gdzie dany produkt jest rozprowadzany;

Koszty produkcji – zazwyczaj większość z nich zostaje w kraju, w którym produkt powstaje;

WDK, a więc wartość dodana centrali kraju pochodzenia kapitału – to koszt, który w większości przypadków trafia do firmy matki. O co tu chodzi? Statystyki pokazują, że jeśli zdecydujemy się na zakup produktu wytworzonego w Polsce, ale takiego, który należy do zagranicznej firmy globalnej, to ok. 20 proc. jego ceny bezpowrotnie opuszcza nasz kraj.

Fakro

Wyliczenia są dość proste – jeśli podczas wyboru produktu zwrócimy uwagę na każdą składową, większość ceny wróci do naszych kieszeni.

Dlatego polskie społeczeństwo powinno stwarzać jak najlepsze warunki rodzimym firmom – tylko dzięki takiej postawie przedsiębiorcy będą w stanie tworzyć firmy o zasięgu globalnym. To istotne dla nas wszystkich.

Inwestujmy we własną społeczność

Krajowe firmy, nie tylko te obecne wyłącznie na polskim rynku, ale także te mające zasięg globalny, płacą swoim pracownikom na miejscu, ale też często wydają pieniądze w innych rodzimych firmach. Oznacza to, że kupując polski produkt, pomagasz tworzyć miejsca pracy dla znajomych i sąsiadów, przyczyniasz się do poprawy infrastruktury publicznej i inwestujesz w swoją społeczność. Dzieje się tak między innymi za sprawą podatków.

Niestety, nadal zbyt mało osób zdaje sobie sprawę z ich działania. Wydajesz pieniądze na rodzime produkty – podatki, które płacisz ty i producent nie zasilają budżetów innych państw, tylko idą na drogi, po których jeździsz, transport publiczny, z którego korzystasz, służbę zdrowia czy ochronę przyrody. Narzekasz, że tego typu usługi i infrastruktura są na zbyt niskim poziomie? Warto wiedzieć, że odnoszące sukcesy firmy mają duży wpływ na jakość życia w danym obszarze – to dzięki płaconym przez nie podatkom drogi mogą być naprawiane częściej, nauka może się rozwijać, a pensje m.in. w sferze budżetowej rosnąć.

Większy eksport wiąże się z silniejszą walutą. Nie jest to wartość abstrakcyjna – dotyczy każdego z nas. Polska waluta to nie tylko znaczna większość naszych wynagrodzeń, ale też kredytów. Dzięki silnej walucie mamy stabilniejsze pensje, raty pożyczek, których nie dotyczą silne wahania, i większą siłę nabywczą.

Firmy rodzime o zasięgu międzynarodowym to także szansa na tworzenie w naszym kraju wysoko opłacanych, specjalistycznych miejsc pracy i eksportu polskiej myśli technicznej, która stanowi siłę gospodarki każdego kraju. Jeśli skala produkcji rośnie, rosną też dochody, które przedsiębiorcy mogą inwestować w badania i rozwój. Rozwój biznesu w regionie to natomiast wyższe dochody i więcej możliwości pracy. Przełożenie jest proste: w krajach, które mają najwięcej rodzimych firm globalnych, mamy też najwyższe zarobki w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Fakro

Jaki wpływ mają na rozwój firm z polskim kapitałem nasze wybory konsumenckie? To właśnie klient poprzez decyzje zakupowe często finalnie decyduje o tym, czy firma odniesie sukces – również globalnie – czy nie. Wspierajmy polskie produkty – to my na tym zyskujemy.

Firma krajowa o zasięgu globalnym

A co z polskimi firmami działającymi także za granicą, których centrala mieści się w Polsce? Jak wpływają na polską gospodarkę?

Doświadczenie pokazuje, że najlepiej budować polski kapitalizm, opierając go na rodzimym kapitale. Firmy zbudowane w Polsce są zawsze związane ze swoim miejscem pochodzenia i nawet kiedy dokonują ekspansji globalnej, pozostawiają centra w kraju. To właśnie one długofalowo stanowią filary wzrostu gospodarczego każdego państwa.

Warto dodać, że jeśli zagraniczny klient kupi towar wyprodukowany za granicą przez polską firmę globalną, nawet do 25 proc. ceny produktu i tak trafia do naszego kraju w postaci tzw. kosztów korporacyjnych, a więc know-how, kosztów zarządzania, marketingu, centrum logistycznego.

Rozwój kraju jest w dużej mierze warunkowany liczbą rodzimych firm o zasięgu międzynarodowym. Mają one decydujący wpływ na to, że pieniądze napływają do danego państwa. To z kolei przekłada się na poziom życia jego mieszkańców. Rozwój polskich przedsiębiorstw to stabilniejsza, odporna na kryzysy lokalna gospodarka i społeczność.

Postawmy na stabilność w czasach kryzysowych

Rozwój na rodzimym rynku firm globalnych ma nie tylko wymiar ekonomiczny, ale także narodowy. Jak pokazuje dzisiejszy kryzys w Unii Europejskiej, coraz częściej dochodzi do konfliktu między globalizacją a polityką utrzymania ekonomicznej suwerenności – elementu kluczowego dla stabilności lokalnej gospodarki. Silna rodzima gospodarka to suwerenny kraj.

Rozwój świadomości gospodarczej i pochodzenia kapitału danej firmy są więc niezwykle istotne dla rozwoju kraju na wielu płaszczyznach.

Interesuje cię ten temat? Informacji szukaj na stronie www.pomysloprzyszlosci.org.

 0

Czytaj także