Ugoda w toku. Tauron i Rafako wydłużyły negocjacje

Ugoda w toku. Tauron i Rafako wydłużyły negocjacje

Siedziba Rafako w Raciborzu
Siedziba Rafako w Raciborzu Źródło: Materiały prasowe
Do 22 marca Tauron i Rafako będą przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP kontynuowały negocjacje mające na celu zawarcie ugody. Zapisy porozumienia mają uwzględnić sposób zakończenia kontraktu dotyczącego budowy Bloku 910 MW w Jaworznie oraz dokonania wzajemnych rozliczeń.

– Nadal chcemy prowadzić mediacje z intencją polubownego uregulowania roszczeń objętych wezwaniami do zapłaty i notami. Podpisany dzisiaj aneks do porozumienia daje nam dodatkowe dwa tygodnie na wypracowanie precyzyjnej formuły zamknięcia sporu – zapewnił Trajan Szuladziński, prezes Tauron Wytwarzanie. – Polubowne uregulowanie wszystkich pozostających pomiędzy spółkami kwestii od początku było przez nas preferowane, dzisiaj dostrzegamy wolę i realną możliwość osiągnięcia kompromisu – dodał prezes Szuladziński.

Spór Taurona i Rafako. Mija termin na złożenie aneksów

Wydłużenie terminu obowiązywania porozumienia nie oznacza zrzeczenia się wzajemnych roszczeń, jednak strony zobowiązały się powstrzymać w tym okresie od ich dochodzenia.

Warunkiem obowiązywania porozumienia jest doręczenie Tauronowi przez Rafako najpóźniej w środę 8 marca podpisanych przez gwarantów aneksów do wszystkich gwarancji wystawionych na podstawie kontraktu i stanowiących instrumenty zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu przedłużających te gwarancje do dnia 24 marca 2023 r.

Od września, czyli od momentu przejęcia eksploatacji jednostki przez służby TAURON Wytwarzanie, blok pracując stabilnie, wyprodukował 2.351 tys. MWh. W grudniu, w trudnym dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego okresie, blok 910 MW był w 100% dyspozycyjny. Wtedy padł też rekord wielkości miesięcznej produkcji jednostki – blok wygenerował ponad 455 tys. MWh.

Rafako jednak trafi do Sołowowa? Podpisano aneks

5 marca br. zawarty został aneks umowy warunkowej sprzedaży akcji spółki pomiędzy PBG a MS Galleon, wehikułem inwestycyjnym najbogatszego – według „Forbesa” Polaka Michała Sołowowa (w naszym rankingu uplasował się na pozycji wicelidera), którego majątek wyceniany jest na 25 mld zł. Pierwsze doniesienia o zainteresowaniu Sołowowa pakietem akcji Rafako należącym do PBG pojawiły się niemal rok temu.

Wydawało się jednak, że temat jest zamknięty po tym, jak po kilkukrotnym przedłużaniu terminu wykonania zobowiązania do nabycia akcji, w grudniu zeszłego roku poinformowano, że nie doszło do kolejnego odroczenia terminu, w związku z czym nie weszło ono w życie.

Czytaj też:
Rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r. ZUS pospieszył z pomocą
Czytaj też:
Wiceminister finansów: Nasza gospodarka jest odporna na kryzysy zewnętrzne

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także