Benefity z myślą o zdrowszej przyszłości
Artykuł sponsorowany

Benefity z myślą o zdrowszej przyszłości

Benefit Systems to pierwsza w Polsce firma z certyfikatem B Corp
Benefit Systems to pierwsza w Polsce firma z certyfikatem B Corp Źródło: Materiały prasowe / Benefit Systems
Benefit Systems od początku swojego istnienia działa na rzecz zwiększania świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego i aktywnego stylu życia. Firma stale rozwija obszar benefitów pozapłacowych: od dwóch dekad za pośrednictwem kart MultiSport, a od niedawna także za pomocą platformy MultiLife.

Benefit Systems oferuje w Polsce i za granicą usługi, które pomagają osobom w różnym wieku osiągać poczucie satysfakcji, zadowolenia i wysokiej jakości życia. Spółka podejmuje liczne inicjatywy, uwzględniające różnorodne, indywidualne potrzeby i preferencje, budując łatwo dostępny, kompleksowy system korzyści dla społeczeństwa i biznesu. Zwiększa przy tym społeczną świadomość w obszarze wpływu regularnej aktywności fizycznej na zdrowie i samopoczucie.

Flagowym produktem spółki, powstałym 20 lat temu, jest karta MultiSport, stanowiąca ważny element polityki prozdrowotnej i motywacyjnej kilkunastu tysięcy firm w Polsce.

Obecnie z karty MultiSport korzysta 1,8 mln osób w kraju i za granicą, a z badań przeprowadzonych przez Benefit Systems wynika, że aż 91 proc. jej posiadaczy uważa ją za istotny punkt w ofercie zatrudnienia.

Spółka posiada w swojej ofercie także kafeterię MyBenefit, a od niedawna rozwija również MultiLife – platformę z multidostępem do wielu usług, pozwalających zadbać o najważniejsze obszary życia pracowników.

Jako twórca nowoczesnych dodatków pozapłacowych dla tysięcy pracodawców w Polsce, Benefit Systems nie zapomina także o swoich pracownikach. Do ich dyspozycji jest obecnie blisko 30 różnego rodzaju benefitów – od wspierających zdrowy i aktywny styl życia, po te stawiające na rozwój pracowników czy równowagę między życiem prywatnym a zawodowym.

Pierwszy w Polsce certyfikat B Corp

Benefit Systems jest pierwszą spółką publiczną w Europie Środkowo-Wschodniej, której wkład w rozwiązywanie ważnych problemów społecznych został potwierdzony i udokumentowany elitarnym, międzynarodowym certyfikatem B Corp, nadawanym przez organizację pozarządową B Lab. W 2023 r. spółka odnowiła certyfikację po tym, jak dołączyła do ruchu B Corp w 2018 roku, jako jedyna wówczas polska firma.

Światowy Ruch B Corporation zrzesza przedsiębiorstwa kierujące się najwyższymi standardami zrównoważonego rozwoju oraz opierające swoją działalność biznesową na partnerskim, etycznym modelu współpracy ze wszystkimi interesariuszami. Obecnie na świecie jest tylko ok. 6 400 przedsiębiorstw wyróżnionych tym certyfikatem. To stosunkowo niewielka grupa, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że zainteresowanie audytem wyraziło dotychczas przeszło 200 tys. firm. Przynależność do B Corp świadczy zatem o wiarygodnej, potwierdzonej zewnętrzną ekspertyzą, strategii rozwoju przedsiębiorstwa w zgodzie z wartościami ESG. Realna działalność na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego to nie tylko element misji Benefit Systems, ale także jeden z celów statutowych spółki.

Zdrowie na pierwszym miejscu

Aktywność fizyczna, zdrowie i dobre samopoczucie społeczeństwa znajdują się w centrum działań Benefit Systems. Pracownicy, oprócz dostępu do karty MultiSport, mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych w biurze oraz sekcjach sportowych poza nim.

Jedną z najnowszych prozdrowotnych inicjatyw firmy była organizacja Miesiąca Zdrowia. Wspólnie z zespołem programu wellbeingowego Zdrowie na Etacie (wspierającego na co dzień zdrowie pracowników współpracujących ze spółką klientów) przygotowano szereg atrakcji, w tym webinary i masaże dla zatrudnionych. Spółka wspiera też liczne inicjatywy związane z aktywizacją różnych grup wiekowych – od dzieci, po seniorów.

Zajęcia dla najmłodszych w Aktywnych Szkołach MultiSport

Relacje, atmosfera, komfort

W codziennej pracy firma na pierwszym miejscu stawia wzajemny szacunek, zaufanie i pozytywne relacje. Troskę o zdrowie fizyczne łączy z dbałością o kondycję psychiczną pracowników i ich rodzin. Realizuje te działania nie tylko poprzez sport — spółka organizuje też cykliczne, psychologiczne webinary rozwojowe oraz zapewnia możliwość korzystania z bezpłatnego benefitu w postaci wsparcia psychologicznego.

Spółka stawia ponadto na rozwój pracowników. Benefit Systems oferuje zespołom szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, online oraz stacjonarne. Ofertę szkoleniową dopasowuje do każdego rodzaju stanowisk, rozwijając zarówno kompetencje zarządcze, jak i eksperckie. Pracownicy mogą również ubiegać się o dofinansowanie studiów.

W 2022 roku w Benefit Systems zakończyła się druga edycja autorskiego, dwuletniego programu rozwojowego Liga Talentów, skierowanego do osób o ponadprzeciętnych wynikach. Do programu aplikować mógł każdy pracownik spółki. W trakcie kilkuetapowych kwalifikacji wyłoniono 24 osoby, finalnie program ukończyło natomiast 20 pracowników. Każdy z nich przez pół roku rozwijał swój potencjał w module ogólnym, a przez następny rok szkolił się w ramach dwóch ścieżek – eksperckiej lub kierowniczej.

Pracownicy mogą korzystać także z platformy do e-learningu LEON, która do rozwoju kompetencji wykorzystuje elementy grywalizacji. W 2022 roku odbyły się m.in. szkoleniowe quizy utrwalające wiedzę dotyczącą asertywności, zarządzania emocjami, kultury feedbacku, zarządzania zmianą i efektywności. Za prawidłowe rozwiązania przyznawane były punkty oraz atrakcyjne nagrody.

W ubiegłym roku w Benefit Systems kontynuowano również rozpoczęty dwa lata wcześniej ogólnofirmowy i ogólnodostępny program 4 Strony Rozwoju.

Pracownicy mogli m.in. zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonalności narzędzi, takich jak Excel, nauczyć się jak prowadzić swoje finanse osobiste, poznać podstawy zarządzania projektami, rozwinąć umiejętność myślenia krytycznego oraz poznać tajniki skutecznej komunikacji interpersonalnej.

W programie Aktywne Szkoły MultiSport dzieci w wieku szkolnym mogą poćwiczyć pod okiem trenerów i instruktorów w profesjonalnych klubach fitness

Pracownicy mają głos

Istotnym elementem działań firmy skierowanych do pracowników są dialog i otwartość na potrzeby zespołu. Dialog odbywa się nie tylko przez bezpośrednie rozmowy z pracownikami i ich przedstawicielami (Rada Pracowników), ale także poprzez badania, umożliwiające poznanie opinii i potrzeb szerszego grona zatrudnionych.

W 2022 roku przeprowadzono w spółce anonimowe i dobrowolne badanie „Pulse Check”. Zauważono wówczas znaczny wzrost pozytywnej oceny dobrostanu pracowników (rozumianego jako nastrój, samopoczucie i poziom stresu) w porównaniu z poprzednim badaniem, realizowanym w trakcie trwania epidemii COVID-19.

Jak wynika z badania, 81 proc. osób zatrudnionych chętnie poleca firmę innym, co ma odzwierciedlenie w dużej liczbie kandydatów przychodzących do firmy z polecenia obecnych pracowników.

Zatrudnieni wysoko ocenili również możliwość zachowania balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym, poziom dbałości o nich, włączanie w procesy decyzyjne, a także możliwość uczestniczenia w szkoleniach.

Kultura różnorodności

Pracownicy Benefit Systems mieli również wkład w tworzenie nowej Polityki Różnorodności. W specjalnie przygotowanych ankietach wyrazili swoje zdanie na temat aktualnych potrzeb związanych z różnorodnością, równym traktowaniem i inkluzywną kulturą organizacji. Mogli również wziąć udział w pracach warsztatowych.

Ponadto, w 2022 roku Benefit Systems aktywnie działał w obszarze promowania różnorodności, zachęcając pracowników do udziału w zewnętrznych inicjatywach. Wszystkie kobiety w organizacji zaproszono wówczas do wzięcia udziału w badaniu ankietowym „Niech nas usłyszą! Głos kobiet w korporacjach”. Badanie zostało przeprowadzone przy współpracy UN Global Compact i 30% Club Poland, czyli organizacji promujących kwestie różnorodności, równych szans i włączania. Ankieta pomogła identyfikować bariery i stereotypy związane z płcią, z jakimi mierzą się kobiety pracujące w korporacjach.

Biznes odpowiedzialny społecznie

Od 2015 roku w Benefit Systems realizowany jest autorski, wewnętrzny program wolontariatu Dobry MultiUczynek, który w 2022 roku doczekał się już VI edycji (po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią). Zasady Dobrego MultiUczynku są proste – pracownicy mogą zgłaszać swoje inicjatywy pomocowe na rzecz różnego rodzaju instytucji, placówek lub organizacji pozarządowych, a Benefit Systems finansuje je w ramach określonego budżetu. Warunkiem zgłoszenia projektu jest uwzględnienie w nim działań wolontariackich przeprowadzonych przez wolontariuszy z Benefit Systems. W realizacji projektów mogą również brać udział osoby spoza spółki (np. rodzina czy znajomi).

Z myślą o aktywizacji potrzebujących powołano także Fundację MultiSport, której misją jest promocja aktywnego i zdrowego stylu życia – zachęcanie dzieci, młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów do regularnej aktywności ruchowej, a także kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych u dzieci i młodzieży.

W ramach Fundacji MultiSport działa m.in. kampania Pełni Sportu, której ideą jest popularyzacja aktywności ruchowej wśród osób z niepełnosprawnościami. W ramach kampanii dzieci pełnosprawne miały także okazję poznać wyzwania sportowców z niepełnosprawnością.

Fundacja realizuje także program Aktywne Szkoły MultiSport, dzięki któremu dzieci w wieku szkolnym mają szansę spróbować ćwiczeń pod okiem trenerów i instruktorów w profesjonalnych klubach fitness, takich jak Zdrofit.

Dotychczas w programie wzięło udział ponad 2500 dzieci z 18 szkół z województwa mazowieckiego i łódzkiego. Zajęcia odbyły się w 13 klubach fitness pod okiem 30 trenerów sportowych, co dało łącznie 1105 przeprowadzonych godzin zajęć.

Aktywne Szkoły MultiSport – zajęcia dla dzieci

Więcej o działaniach Fundacji MultiSport można przeczytać na jej profilu na Facebooku. Więcej o Benefit Systems można znaleźć na www.benefitsystems.pl oraz na profilu LinkedIn.