Miedziowy gigant inwestuje w „zielony” biznes
Artykuł sponsorowany

Miedziowy gigant inwestuje w „zielony” biznes

Instalacja solinox w Hucie Miedzi Legnica
Instalacja solinox w Hucie Miedzi LegnicaŹródło:Materiały prasowe
Dbałość o środowisko to jeden z priorytetów działalności KGHM. Miedziowy gigant wyznacza najwyższe standardy ekologiczne dzięki z powodzeniem wdrażanej w życie Polityce Środowiskowej i Klimatycznej. W ubiegłym roku Spółka wydała ok. 250 mln zł na realizację inwestycji proekologicznych. KGHM buduje m.in. elektrownie fotowoltaiczne, kontynuuje projekty w zakresie morskiej energetyki wiatrowej i jest zaangażowany w rozwój energii atomowej w Polsce.

Ekologia to bez wątpienia jeden ze strategicznych obszarów dla KGHM. Polska Miedź przyjęła ambitne polityki: klimatyczną i środowiskową, w których zawarła swoje cele i zobowiązania związane z ochroną środowiska, w tym dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Oczyszczenie powietrza na najwyższym poziomie

W maju miedziowy gigant uruchomił Instalację Oczyszczania Gazów Poprocesowych w Hucie Miedzi Legnica. Nowatorskie rozwiązanie praktycznie całkowicie doczyszcza gazy z rtęci i arsenu, pozostawiając jedynie głównie tlenki azotu, dwutlenek węgla i odrobinę dwutlenku siarki. To pierwsza tego rodzaju inwestycja w Polsce i jedna z kilku na świecie. Jej zaletą jest m.in. mała ilość odpadów.

Ten kluczowy projekt udało się zrealizować w ekspresowym tempie zaledwie kilkunastu miesięcy. Nowoczesna instalacja, której koszt wyniósł ok. 120 mln zł, jest kolejnym zrealizowanym z powodzeniem przez KGHM elementem Programu BATAs (od 2017 roku miedziowy gigant realizuje tzw. „Program dostosowania instalacji technologicznych KGHM PM SA do wymogów Konkluzji BAT – najlepszych dostępnych technik – dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu” – red.).

Warto dodać, że realizacja programu BATAs doprowadziła już do 70 proc. spadku (w roku 2021) emisji pyłu z produkcji miedzi elektrolitycznej w porównaniu do roku 2010.

Miedziane produkty mają ślad niższy od średniej globalnej

Konsekwentnie prowadzona polityka ekologiczna i klimatyczna znajduje odzwierciedlenie w badaniach śladu środowiskowego i węglowego zleconego przez KGHM dla swoich produktów: katod, walcówki i drutu Cu-OFE.

Z analizy wykonanej zgodnie z normami ISO przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wynika, że huty KGHM (Huta Miedzi Legnica, Huta Miedzi Głogów, Huta Miedzi Cedynia) produkują metale w sposób odpowiedzialny i zgodny z najwyższymi standardami a miedziane produkty mają ślad niższy od średniej globalnej.

Analiza obejmowała szereg parametrów w tym emisji gazów cieplarnianych począwszy od wydobycia surowca, poprzez wykorzystanie energii w procesie produkcji i przygotowaniu końcowego produktu.

KGHM – w swojej ambitnej polityce klimatycznej – zadeklarował osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Spółka w ciągu najbliższych 7 lat będzie dążyć do zaspokojenia zapotrzebowania na energię w spółce w 50 proc. ze źródeł własnych – w tym OZE. Obecnie praca bloków parowo-gazowych KGHM Polska Miedź S.A. może pokryć do 20 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną.

Huta Miedzi Legnica

Inwestycje w energię z OZE

Dywersyfikując źródła energii elektrycznej w całej Grupie Kapitałowej, miedziowy gigant stawia również na energię ze słońca, wiatru i wodoru. Spółka buduje elektrownie fotowoltaiczne i kontynuuje projekty w zakresie morskiej energetyki wiatrowej i źródeł wodorowych. Już teraz kopalnia w Sierra Gorda, jeden z głównych aktywów zagranicznych w portfelu KGHM, jest w stu procentach zasilana energią z odnawialnych źródeł.

W procesie wydobywczym kopalnia stosuje cały wachlarz innowacyjnych rozwiązań jak np. wysokociśnieniowe kruszarki walcowe, które minimalizują wydatki na energię.

Oprócz tego KGHM jest zaangażowany w rozwój energii atomowej w kraju czyli budowy małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). Rok temu spółka podpisała z przedsiębiorstwem NuScale Power, LLC (dostawcą technologii jądrowej) umowę o prace wstępne stanowiącą pierwszy krok w procesie wdrożenia technologii SMR w ramach działalności biznesowej Grupy KGHM. Niedawno technologia oferowana przez Nuscale Power uzyskała certyfikat Komisji Dozoru Jądrowego USA, stając się pierwszym projektem SMR dopuszczonym do użytku w Stanach Zjednoczonych i siódmym wśród wszystkich technologii jądrowych. Co istotne, Polska Miedź także jako pierwsza w kraju złożyła wniosek o ocenę technologii małego modułowego reaktora (SMR) do Państwowej Agencji Atomistyki.

Produkty na najwyższym poziomie

Polskie produkty powstające w hutach KGHM charakteryzują się bardzo wysoką jakością. Flagowym wyrobem KGHM Polska Miedź S.A. są katody miedziane wytwarzane w Hutach Miedzi Głogów oraz Hucie Miedzi Legnica. Ich jakość jest potwierdzona certyfikatami wydanymi przez Londyńską Giełdę Metali, Giełdę Kontraktów Futures w Szanghaju oraz Międzynarodową Giełdę Energii w Szanghaju (INE) i gwarantowana przez marki: HML dla Huty „Legnica”, HMG-S dla Huty „Głogów I” oraz HMG-B dla Huty „Głogów”, pod którymi są one zarejestrowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w gatunku „A”.

Z kolei produkcja walcówki i drutu (znajdujących zastosowanie w przemyśle kablowym, elektromaszynowym i elektrotechnicznym) w KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła w 2022 roku 284,8 tys. ton, co odpowiadało za blisko 11 proc. produkcji w Europie. Ten wynik plasuje KGHM w czołówce europejskich producentów tych półproduktów z miedzi.

KGHM w prestiżowym zestawieniu światowych gigantów

Co ciekawe, miedziowy gigant z Polski został wyróżniony w rankingu Carbon Clean 200TM za 2022 rok. Tegoroczna lista obejmowała 200 notowanych na giełdzie spółek z całego świata, które uzyskują największe tzw. zrównoważone przychody i pomyślnie przechodzą badania społeczne i środowiskowe, a polska spółka, zajęła w nim 150 miejsce i uzyskała 20,9 proc. tzw. przychodów z działalności zrównoważonej, czyli 3,5 mld dolarów.

Miedziowy gigant od lat dawna wiedzie prym w globalnej czołówce branży. Jest ósmym na świecie producentem miedzi i zajmuje drugie miejsce wśród światowych producentów srebra.

Ekologiczny biznes i innowacje

Inwestycje Spółki są zakrojone na szeroką skalę. Przełomowym projektem jest budowa nowoczesnej Warzelni Soli, inwestycji, która ma charakter nie tylko biznesowy, ale i proekologiczny. Zgodnie z założeniem, ma zmniejszyć zasolenie wód technologicznych KGHM i pozwoli na uzyskanie neutralnej dla środowiska wody pozbawionej soli i zanieczyszczeń. Dodatkowo wyprodukowane zostanie do miliona ton soli warzonej rocznie, a powstałe w wyniku warzenia soli minerały zostaną wykorzystane do produkcji naturalnych nawozów dla rolnictwa.

Budowa warzelni ma potrwać 6 lat a jej koszt – według wstępnych szacunków – może sięgnąć ok. 1 mld zł. Aktualnie KGHM kontynuuje działania etapu przygotowawczego polegające na zaprojektowaniu rozbudowy sieci rurociągów pod ziemią i na powierzchni.

KGHM inwestuje też w maszyny z napędami nisko-emisyjnymi. Chodzi o nowe wersje wozów transportowych przeznaczonych do pracy pod ziemią konstruowane przez spółkę KGHM ZANAM S.A. Eksperci prowadzą aktualnie testy wozu transportowego ZANPER 2.0, unikalnego na całą Polskę pojazdu górniczego napędzanego silnikiem elektrycznym zasilanym zespołem baterii, dedykowanego do pracy w kopalniach niezagrożonych wybuchem.

Pojazdy elektryczne w KGHM, to nie tylko wozy do transportu osób. Obecnie w zakładach górniczych KGHM pracuje ponad 40 wozów strzelniczych zasilanych bateryjnie, a w trakcie opracowania jest również wóz odstawczy z napędem elektrycznym HT24E, który ma być alternatywą dla obecnie użytkowanych maszyn. Zastosowanie tych pojazdów pozwoli w przyszłości m.in. ograniczyć emisję ciepła i spalin.

Prezes KGHM Tomasz Zdzikot

KGHM sadzi drzewa

Spółka co roku aktywnie uczestniczy w Międzynarodowym Dniu Ziemi. Dzięki wolontariuszom – pracownikom spółki i uczniom szkół patronackich – udało się w ubiegłym roku posadzić aż 600 tys. drzew. Sadzonki dębów rosną przy Hucie Miedzi Głogów i w przyszłości zaspokoją zapotrzebowanie tlenowe dla ponad dwóch milionów osób.

„Nasza działalność jest ściśle związana z otoczeniem, dlatego też nie bez powodu wśród strategicznych dla KGHM obszarów znajduje się ekologia. Od lat dbamy o to, aby wpływ naszej aktywności na środowisko był jak najmniejszy, a produkcja odbywała się z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Każdego roku wydajemy setki milionów złotych na inwestycje proekologiczne, wdrażając najlepsze światowe rozwiązania. Tylko w ubiegłym roku zainwestowaliśmy w ten sposób blisko ćwierć miliarda złotych. To duże wsparcie dla ochrony środowiska, w którym wszyscy żyjemy” – Tomasz Zdzikot, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Tysiące dębów od KGHM w Międzynarodowym Dniu Ziemi

Tereny leśne przy Hucie Miedzi Głogów utworzono w byłej strefie ochronnej. Obecnie zajmują ponad 872 ha i są swoistą „niszą ekologiczną”, w której gnieździ się ptactwo i żyją zwierzęta. Czy wiesz, że hektar lasu, w zależności od gatunków i wieku rosnących w nim drzew, w ciągu doby wytwarza około 700 kilogramów tlenu? To dzienne zapotrzebowanie dla 2500 osób.

Lasy pełnią też bardzo ważną rolę w procesie pochłaniania dwutlenku węgla. Warto wiedzieć, że lasy należące do głogowskiej huty KGHM w ciągu roku pochłoną spaliny emitowane przez ponad 3 tys. pojazdów.

Źródło: KGHM