Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Będzie mniej kar

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Będzie mniej kar

Praca na budowie
Praca na budowie Źródło:Pixabay
Przedsiębiorcy, którzy zatrudnili cudzoziemców niemających pozwolenia na pracę musza się liczyć z karą finansową do 30 tys. zł. Ministerstwo Rozwoju chciałoby ograniczyć kary tylko do sytuacji, w których pracodawcy wiedzieli, że nie mają prawa zatrudnić danej osoby, a mimo wszystko to zrobili. To jedna z propozycji zawartych w tzw. pakiecie deregulacyjnym.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje duży pakiet deregulacyjny, w którym znaleźć się mają różne przepisy ograniczające formalności, zwiększające preferencje podatkowe – słowem: ułatwiające prowadzenie biznesu. Jedna z propozycji dotyczy zniesienia odpowiedzialności pracodawcy za zawarcie umowy z cudzoziemcem nieposiadającym prawa do wykonywania pracy o ile udowodni on, że nie ponosi za to winy umyślnej. Dziś za zatrudnienie osoby nie posiadającej zezwolenia grozi kara grzywny do30 tys. zł.

Kara za zatrudnianie cudzoziemców bez pozwoleń na pracę

Aby zabezpieczyć się przed takim scenariuszem, pracodawca przed powierzeniem wykonywania pracy powinien sprawdzić:

  • uprawnienia cudzoziemca do wykonywania pracy,
  • prawidłowość wystawienia odpowiednich zezwoleń,
  • podstawę pobytu, a także inne dokumenty, które mogą wynikać z odrębnych przepisów.

Nie ma jednak pewności, że przedłożone mu dokumenty będą oryginalne. Nawet więc pomimo dołożenia wszelkiej staranności, pracodawca może nie być w stanie prawidłowo skontrolować uprawnień zatrudnianej osoby.

„Środowisko pracodawców sygnalizuje, że powierzający prace cudzoziemcom często nie dysponują odpowiednimi kompetencjami i innymi możliwościami, które pozwoliłyby im gruntowną weryfikację stanów faktycznych i prawnych związanych z powierzeniem pracy cudzoziemcom” – wyjaśnia resort kierowany przez Krzysztofa Hetmana.

Pakiet deregulacyjny proponowany przez Ministerstwo Rozwoju

5 kwietnia do konsultacji trafiły propozycje opisane w tzw. pierwszym pakiecie deregulacyjnym, który zawiera propozycje uproszczeń dla przedsiębiorców. Autorem propozycji jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

– Pierwszy pakiet deregulacyjny to rozwiązanie, które stworzyliśmy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii dla przedsiębiorców. Dziś startują konsultacje pierwszego pakietu. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich opinii i uwag. Zależy nam, aby przedsiębiorcy i obywatele mieli realny wpływ na tworzenie prawa w Polsce, bo to oni korzystają z niego na co dzień – powiedział dr Mariusz Filipek, pełnomocnik ministra rozwoju i technologii ds. deregulacji i dialogu gospodarczego.

Wśród propozycji znajdują się m.in. następujące:

  • wprowadzenie zasady, że osoby wykonujące działalność nierejestrową powinny co do zasady posługiwać się numerem PESEL;
  • wyeliminowanie wątpliwości praktycznych co do możliwości prowadzenia drobnej działalności przez obcokrajowców;
  • wyeliminowanie wątpliwości w zakresie liczenia karencji odnoszącej się do możliwości ponownego skorzystania z niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. Małego ZUS Plus.

Czytaj też:
Zwolnienia grupowe w Polsce. Ekspert: „Sianie paniki"
Czytaj też:
Ministra pracy o czterodniowym tygodniu pracy. „Nie będziemy odpuszczać"

Opracowała:
Źródło: Wprost