Grupa Muszkieterów wśród najlepszych pracodawców w Polsce
Artykuł sponsorowany

Grupa Muszkieterów wśród najlepszych pracodawców w Polsce

Marc Dherment
Marc Dherment Źródło:Grupa Muszkieterów
Grupa Muszkieterów, wiodący gracz na polskim rynku retail, osiąga kolejny triumf, awansując na prestiżową pozycję w rankingu Najlepszych Pracodawców w Polsce. Pod przewodnictwem dyrektora generalnego, Marca Dhermenta, firma odnotowuje wzrostowy trend w roku 2023, osiągając łączny obrót w wysokości 10,3 mld zł.

Grupa Muszkieterów odnotowała bardzo duży awans w rankingu Najlepszych Pracodawców w Polsce. Gratulujemy miejsca w pierwszej dziesiątce zestawienia.

Dziękuję w imieniu wszystkich pracowników. To dla nas duże wyróżnienie i efekt ciężkiej pracy, którą na co dzień wkładamy, aby zagwarantować komfort i poczucie bezpieczeństwa zespołom tworzącym naszą Grupę.

Zanim przejdziemy do omówienia podejmowanych przez Was działań, proszę scharakteryzować Grupę Muszkieterów.

Grupa Muszkieterów jest zrzeszeniem niezależnych, polskich przedsiębiorców, którzy prowadzą supermarkety spożywcze Intermarché oraz supermarkety typu dom i ogród Bricomarché, łącznie to ponad 400 sklepów. Jesteśmy też liderem segmentu przymarketowych stacji paliw, których w całym kraju funkcjonuje blisko 70 pod marką Intermarché.

Unikatowy model biznesowy Grupy Muszkieterów polega na nieustannej, dwustronnej współpracy pomiędzy właścicielami punktów sprzedaży, a specjalistami pracującymi na co dzień w głównej siedzibie firmy i w regionach.

Dodajmy, że niezależni przedsiębiorcy należący do Grupy, nie tylko odpowiadają za własne placówki, ale pełnią funkcje zarządcze i operacyjne w strukturach centralnych. Realnie współzarządzają Grupą i kształtują jej długoterminową politykę oraz strategię. Pracownicy spółek centralnych natomiast, czyli ponad 1000 osób, na co dzień wspierają biznesy właścicieli sklepów oraz wypracowują i wdrażają dla nich jak najlepsze rozwiązania w różnych obszarach. Ta współpraca jest fundamentem gwarantującym rozwoju Grupy w kraju.

Jaka jest kondycja finansowa Grupy w Polsce?

Grupa Muszkieterów jest jednym z czołowych graczy retail w Polsce. W 2023 r. osiągnęliśmy łączny obrót w wysokości 10,3 mld zł w ramach zrzeszonych sieci Intermarché i Bricomarché, odnotowując wzrost na poziomie 7,4 proc. rok do roku. To plasuje nas także wśród 50 największych firm w Polsce i prawdopodobnie w TOP10 największych retailerów w kraju. Przekroczenie progu 10 mld zł jest ważnym i symbolicznym momentem, ale tylko etapem na drodze dalszego budowania masy krytycznej dla sieci Intermarché i Bricomarché, a tym samym całej Grupy w Polsce. Jesteśmy zdeterminowani, aby realizować kolejne etapy naszego planu rozwoju.

Czym wyróżniają się oferty pracy w Grupie Muszkieterów?

Jako Grupa cały czas stawiamy na rozwój. Do tego niezbędni są specjaliści, których zatrudniamy w swoich szeregach.

Zależy nam na długofalowej współpracy, dlatego naszym wyróżnikiem jest stabilność zatrudnienia. Nigdy, nawet w sytuacjach trudnych czy w pandemii, jako pracodawca nie przeprowadzaliśmy zwolnień grupowych, co więcej, nigdy nie było ich w planach. Z roku na rok bardzo starannie dopasowujemy strukturę zatrudnienia do naszych potrzeb biznesowych, ilościowo ale i też jakościowo. Musimy mieć właściwe osoby na właściwym miejscu aby sprostać oczekiwaniom biznesu.

Jakie benefity oferuje Grupa Muszkieterów swoim pracownikom?

Silna pozycja rynkowa naszych szyldów zapewnia nam stabilność zatrudnienia, o czym już wspomniałem, o którą dbamy oferując umowę o pracę i atrakcyjne benefity. Wśród nich są m.in. dofinansowanie szkoleń, kursów, nauki języków, zajęć sportowych, wypoczynku, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karty przedpłacone, elastyczny czas pracy czy możliwość pracy zdalnej. Ważnymi wydarzeniami w kalendarzu Muszkieterów są inicjatywy dobroczynne i propracownicze organizowane przez Fundację Muszkieterów.

Co ważne, oferujemy pracownikom możliwość rozwoju w ramach całej naszej struktury, w tym równieżmobilność pomiędzy poszczególnymi jednostkami czy szyldami. Nadto, mamy dedykowany program pozwalający, po określonym czasie nabytego doświadczenia, przygotować się do prowadzenia własnego biznesu i sklepu pod szyldem Intermarché lub Bricomarché. Jest to unikatowy model na rynku. Wśród nas są osoby, które wcześniej były specjalistami w centrali, teraz prowadzą z sukcesem własny sklep, a dodatkowo pełnią funkcje zarządcze w spółkach centralnych. To ogromny wyróżnik naszego modelu biznesowego.

Czy Wasza firma realizuje programy rozwojowe. Jeśli tak, to na czym polegają?

Prowadzimy szereg działań, które mają na celu zwiększania kompetencji zawodowych naszych pracowników na różnych szczeblach. Umiejętności zarządcze rozwijają u nas zarówno dyrektorzy, jak i kierownicy czy brygadziści. W ramach zaprojektowanych dla nich warsztatów kształtujemy zarówno kompetencje miękkie jak i kwalifikacje stricte zawodowe. Są to między innymi warsztaty na temat komunikacji czy motywowania i dbania o rozwój podlegających pracowników, ale także na temat konkretnych umiejętności z zakresu negocjacji, twórczego rozwiązywania konfliktów czy przeprowadzania załogi przez zmiany i kryzysy.

Grupa Muszkieterów

Dyrektorzy mogą również brać udział w spotkaniach coachingowych. Wszyscy pracownicy mogą korzystać z najróżniejszych form doskonalenia zawodowego – od nauki języka francuskiego i angielskiego, przez kursy Excela, na ściśle zawodowych tematach kończąc (negocjacje, zarzadzanie kategorią, księgowość, szkolenia z zakresu IT i SAP).

W określonych przypadkach dofinansowujemy studia, a dzięki umowie z uczelnią możemy zaproponować chętnym zniżki na czesne. Udostępniamy pracownikom również platformę e-learningową z szeregiem dodatkowych kursów i szkoleń. Dodatkowo pracownikom Grupy Muszkieterów proponujemy preferencyjne warunki postulowania, czyli odrębną ścieżkę kariery umożliwiającą zostanie przedsiębiorcą wybranego szyldu.

Dzięki uwzględniającym interesy pracowników zasadom i ofercie kredytowej przejście z roli pracownika do roli przedsiębiorcy jest prostsze niż kiedykolwiek.

Czy w Waszej firmie funkcjonuje wolontariat pracowniczy?

Choć wolontariat pracowniczy nie ma w naszej firmie ustrukturyzowanej formy, to pracownicy Grupy Muszkieterów są niezwykle aktywni, jeśli chodzi o działania charytatywne. Przejawia się to zarówno w oddolnych inicjatywach pracowniczych (np. coroczne prezenty mikołajkowe dla kilkudziesięciu dzieci będących podopiecznymi świetlic socjoterapeutycznych, zbiórki karmy i innych darów dla schronisk dla zwierząt), jak i w angażowaniu się w wydarzenia wewnętrzne. Pracownicy współorganizują kiermasze ciast i innych artykułów, z których zysk przeznaczony jest na cele charytatywne, biorą udział w dobroczynnych licytacjach oferowanych przez kolegów towarów i usług, a także z zaangażowaniem uczestniczą w organizowaniu inicjatyw propracowniczych (np. Dzień Zdrowia, Dzień Sportu).

Jakie akcje o wymiarze społecznym organizujecie dla swoich pracowników?

Akcje prospołeczne w naszej firmie w dużej mierze zaopiekowane są przez Fundację Muszkieterów, która nie tylko wspiera finansowo najbardziej potrzebujących pracowników i ich rodziny, ale także organizuje wydarzenia wewnętrzne. Wśród nich wymienić można między innymi wyróżniony w ostatnim raporcie FOB „Dzień Zdrowia pamięci Joanny Sawczyn”, czyli wydarzenie zainspirowane prośbą zmarłej pracownicy Grupy, która namawiała nas na przykładanie dużej uwagi do profilaktyki zdrowotnej i dbałości o zdrowy styl życia.

Raz w roku poświęcamy cały dzień na działania informacyjne, zajęcia, warsztaty lub badania diagnostyczne dla wszystkich pracowników. Inne inicjatywy podnoszące jakość życia naszych pracowników to na przykład Tydzień Sportu, w ramach którego zapewniliśmy im możliwość spróbowania się w różnych dyscyplinach a także współzawodniczenia o różne ciekawe nagrody.

Wspieramy pracowników również w okresie świątecznym, kiedy przekazujemy im bony do wykorzystania w dogodnych dla nich sklepach naszych sieci.

Na jakie warunki pracy mogą liczyć Wasi pracownicy?

W Grupie Muszkieterów stawiamy na komfort i satysfakcję pracowników. Nowoczesny Nasz biurowiec w Swadzimiu, w województwie wielkopolskim, to centrum sprzyjające efektywnej pracy oraz dobremu samopoczuciu naszych zespołów. Aneksy kuchenne i stołówka, na której dostępne są zróżnicowane posiłki, to przestrzenie umożliwiające nieformalne spotkania i interakcje między pracownikami. Nasz biurowiec oferuje również kilka sal konferencyjnych wyposażonych w sprzęt audiowizualny – są to idealnie miejsca do organizacji spotkań biznesowych, prezentacji i szkoleń.

Dodatkowo, mamy specjalne pomieszczenie do dyskusji zespołowych i pracy kreatywnej – sala DziałaMY, przestrzeń stworzona specjalnie dla zespołów, które chcą aktywnie współpracować i generować nowe pomysły.Na początku roku przedłużyliśmy umowę najmu z GLP Poznań I Logistics Centre na kolejne 10 lat. Korzystamy w Swadzimiu z ponad 70 tys. mkw. powierzchni magazynowej i ponad 11 tys. mkw. przestrzeni biurowej. Nowa umowa wiąże się z kompleksową modernizacją obiektu. Dzięki zastosowaniu nowej technologii obiekt stanie się bardziej ekologiczny i wydajny pod względem zużycia energii. Obecnie trwają prace przygotowawcze pod instalację fotowoltaiki, która docelowo pokryje większość zapotrzebowanie na prąd naszego biurowca.

W jaki sposób wygląda komunikacja z pracownikami ?

Komunikacja z pracownikami w naszej firmie odbywa się w sposób otwarty i transparentny, przy użyciu różnorodnych narzędzi, mając na celu efektywną wymianę informacji i budowanie zaangażowania. W naszej organizacji, dzięki dwóm szyldom, dzieje się naprawdę sporo.

Na bieżąco komunikujemy osiągnięcia i wyniki Bricomarché i Intermarché, aby utrzymać płynny przepływ informacji i zacieśnić więzi w organizacji. Organizujemy wydarzenia takie jak Dzień Otwartych Projektów, które pozwalają nam dzielić się wiedzą, doświadczeniem i inspiracją między różnymi działami.

Ponadto organizujemy kaskady informacyjne, które są kluczowym mechanizmem w naszej firmie, zapewniającym skuteczną komunikacje i dotarcie istotnych informacji do wszystkich poziomów organizacji. Oprócz tego korzystamy z podstawowych narzędzi komunikacji wewnętrznej – e-maila, intranetu oraz newslettera, aby kompleksowo przekazywać aktualności i ogłoszenia dla pracowników, mając jednocześnie pewność, że docierają do nich we właściwym czasie.Wierzymy, że otwarta i interaktywna komunikacja to elementy naszego sukcesu i rozwoju jako organizacji.

Jakie są plany rozwoju firmy?

W 2024 roku jako Grupa Muszkieterów chcielibyśmy przekroczyć pułap 11 mld zł obrotów. I będzie to tylko kolejnym krok do naszego dalszego, wyważonego rozwoju. W przypadku sieci Bricomarché dążymy do tego, aby stać się trzecim graczem branży DIY w Polsce. Planujemy uruchomić co roku minimum 25 nowych supermarketów, co powinno bardzo mocno przybliżyć nas do realizacji tego celu. Warto dodać, że na dziś otwieraliśmy juz więcej sklepów niz srednio całorocznie w ostatnich lat.

Z kolei sieć Intermarché, po restrukturyzacji sieci i konsolidacji modelu biznesowego, wraca do rozwoju i ma ambicję stać się ulubionym supermarketem Polaków i liderem tego segmentu. Tydzień temu otworzyliśmy drugi w tym roku sklep Intermarché w Zielonej Górze, przygotowujemy się do trzeciego otwarcia w tym mieście. Do końca roku uruchomimy kilka kolejnych. Niezależnie od tego szukamy wszelkich możliwych szans zwiększenia masy krytycznej dla obu marek. Jesteśmy zainteresowani przyłączaniem istniejących punktów sprzedaży, świadomi faktom, iż z jednej strony presja rynkowa i kosztowa ciągle rosną dla takich placówek, a z drugiej strony, że jako Grupa mamy bardzo wiele do zaoferowania właścicielom takich sklepów jako organizacja oparta o ducha przedsiębiorczości. Pracujemy także nad możliwymi partnerstwami i sojuszami w celu poprawy atrakcyjności naszej oferty.

Źródło: Grupa Muszkieterów