Kryzys niepokoi polskich konsumentów

Kryzys niepokoi polskich konsumentów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Tzw. bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 3,7 pkt proc. Archiwum
W listopadzie znacznie pogorszyły się nastroje konsumenckie w naszym społeczeństwie podał GUS we wczorajszym komunikacie. Obawiamy się o przyszłość.

Tzw. bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 3,7 pkt proc. w stosunku do października i wyniósł -24,5 pkt. proc. W porównaniu z listopadem zeszłego roku jest niższy o 4,4 pkt proc. Źle oceniamy przede wszystkim oczekiwane zmiany w sytuacji ekonomicznej kraju, a co za tym idzie ? również w sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

Wskaźnik może przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę konsumentów nastawionych optymistycznie nad pesymistami, natomiast wartość ujemna oznacza sytuację odwrotną. Badanie przeprowadzono na próbie 1791 gospodarstw domowych.

Czytaj także

 0