Getin Noble Bank ukarany za praktyki krzywdzące konsumenta

Getin Noble Bank ukarany za praktyki krzywdzące konsumenta

Dodano:   /  Zmieniono: 
EN
Getin Noble Bank złamał prawo, nieprecyzyjnie określając warunki umowy kredytowej stwierdziła prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nałożyła na bank karę 5,9 mln zł.
Po skargach klientów banku urząd wziął pod lupę umowy o pożyczkę na zakup samochodu. Okazało się, że zobowiązywały one pożyczkobiorcę do informowania banku o istotnych okolicznościach, mogących mieć wpływ na jego zdolność kredytową oraz terminową spłatę kredytu. Zdaniem urzędu, bank nie określił jasno, o jakie okoliczności chodzi, i w ten sposób gwarantował sobie swobodę interpretacji wszelkich informacji podanych przez klienta. 'Negatywna ocena banku mogła prowadzić do wypowiedzenia umowy i nakładała na konsumenta obowiązek natychmiastowej spłaty kredytu' ? czytamy w komunikacie UOKiK-u.

Drugi zarzut dotyczył pomijania w umowie kredytowej informacji o łącznej kwocie wszystkich kosztów, opłat i prowizji, do których zapłaty zobowiązany był klient. Bezprawne jest umieszczanie takich informacji w załączniku do umowy ? zawyrokował Urząd.

Decyzja prezes UOKiK-u nie jest prawomocna. Getin odwołał się od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednak niedozwolonych praktyk zaprzestał już w trakcie kontroli.
 0

Czytaj także