Rośnij Italio przez całą dobę

Rośnij Italio przez całą dobę

Dodano:   /  Zmieniono: 
Bloomberg
Rząd Mario Montiego rozpoczyna walkę o uratowanie włoskiej gospodarki pod hasłem „Rośnij Italio”. Nad Tybrem rusza wielka liberalizacja.
Szef włoskiego rządu oznajmił, że najbliższe tygodnie Rada Ministrów poświęci na wypracowanie sposobów pobudzania wzrostu. Zaznaczył, że nie będą one polegać na wydawaniu publicznych pieniędzy, 'bo jest ich mało', lecz na liberalizacji przepisów i wspieraniu konkurencyjności. Rząd chce zachęcić społeczeństwo do wydawania pieniędzy. Włosi mają bowiem oszczędności wielokrotnie przekraczające dług publiczny (ok. 19 bln euro). Od poniedziałku nie ma już zatem żadnych ograniczeń dotyczących godzin otwarcia sklepów, restauracji czy salonów usługowych. Decyzje w tej sprawie należą do samych właścicieli. Przeciwko nowym przepisom protestują już związki zawodowe pracowników handlu. Twierdzą, że mogą one doprowadzić do likwidacji 67 tys. miejsc pracy w tym sektorze, a nie do ożywienia. Nie wyjaśniono jednak, dlaczego.
 0

Czytaj także