Profesorowie Andrzej Czyżewski oraz Jerzy Wilkin doktorami honoris causa SGGW

Profesorowie Andrzej Czyżewski oraz Jerzy Wilkin doktorami honoris causa SGGW

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło:InfoWire.pl
26 listopada br. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się uroczystość nadania tytułów doktora honoris causa dwóm wybitnym uczonym w dziedzinie ekonomii rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Profesorowi Andrzejowi Czyżewskiemu oraz Profesorowi Jerzemu Wilkinowi.

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Alojzy Szymański podczas otwarcia uroczystości nadania tytułów doktora honoris causa mówił między innymi: "Dzisiejsze akademickie święto wpisuje się w obchody 200-lecia kształcenia rolniczego na ziemiach polskich i stanowi kontynuację uroczystości, podczas których w tym szczególnym dla nas czasie chcemy wyróżnić i  uhonorować tych, którzy swoją pracą, dokonaniami i postawą, przyczyniają się do rozwoju polskiej nauki, którzy są autorytetami dla społeczności akademickich, którzy wspierają naszą Alma Mater."  

Senat SGGW nadał profesorowi Andrzejowi Czyżewskiemu tytuł doktora honoris causa za:
- wybitny wkład w rozwój teorii ekonomii rolnej,  w szczególności  identyfikację mechanizmów polityki ekonomicznej wobec rolnictwa,
- za twórczą pracę na rzecz integracji środowiska naukowego ekonomistów rolnych i wkład w rozwój kadry naukowej.

Profesor Jerzy Wilkin został uhonorowany tytułem doktora honoris causa SGGW za:
-  wybitny wkład w rozwój wiedzy społeczno-ekonomicznej z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich,
- za zasługi w kształceniu kadry i upowszechnianiu osiągnięć naukowo-badawczych z zakresu ekonomiki rolnictwa oraz rozwoju wsi.

Obydwaj Profesorowie: za wieloletnią twórczą współpracę i zasługi dla naszej Uczelni, a zwłaszcza Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski - Jego zainteresowania naukowe mieszczą się głównie w makroekonomicznym nurcie analiz gospodarki, zwłaszcza dotyczących sektora rolno-żywnościowego. Badania związane są przede wszystkim z teorią ekonomii oraz ekonomią rolną, w tym interpretacją i praktycznym rozwiązywaniem kwestii agrarnej w Polsce. Dotyczą one m.in. procesów reprodukcji w gospodarce żywnościowej, kształtu ustroju rolnego, jego ewolucji w warunkach rynkowych, głównych sił i czynników dynamizujących rozwój rolnictwa, a także powiązań polskiego rolnictwa z rynkami światowymi.

 

Prof. dr hab. Jerzy Wilkin - jest badaczem i nauczycielem akademickim, aktywnym zawodowo od ponad 45 lat. Jego zainteresowania naukowe obejmują stosunkowo szeroki zakres problematyki społeczno-ekonomicznej, w tym zwłaszcza: rozwój gospodarczy, ewolucję i transformację systemów społeczno-ekonomicznych, instytucjonalne uwarunkowania rozwoju, ekonomiczną rolę państwa i sektora publicznego, integrację europejską, ekonomię rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, naukowe podstawy polityki.


dostarczył infoWire.pl