Debata „Firma - Konsument”. Kiedy komunikacja jednostronna zamienia się w prawdziwy dialog?

Debata „Firma - Konsument”. Kiedy komunikacja jednostronna zamienia się w prawdziwy dialog?

Debata "Firma - Konsument"
Debata "Firma - Konsument" / Źródło: Wprost / Iwo Jabłoński
W strefie PMPG Business Lounge na Forum Ekonomicznym w Krynicy odbyła się pierwsza debata, w której brali udział m.in. przedstawiciele UOKiK, RPO, Orange oraz AB SA.

Omawiane zagadnienia:

1. Standardy dialogu z klientami – jako podstawa - spojrzenie na klienta jako wartość, nie tylko „źródło problemów”, ale partnera, który może nam pomóc w budowaniu wartości firmy. Klient jest czymś więcej, nie tylko konsumentem, ale partnerem, wtedy komunikacja jednostronna zmienia się w prawdziwy dialog. Zmiana komunikacji z reaktywnej na proaktywną, rozszerzenie pola dialogu – np. zapraszamy klientów do wyrażania opinii, projektowania produktów, włączenia się do naszej akcji prospołecznej

2. Zasady dobrego dialogu np. według CSR: włączenie - zapraszamy do dialogu, istotność - mówimy o tym, co ważne, odpowiadanie - na wszystkie kwestie, nawet te trudne.

3. Rola nowych technologii w dialogu

  • Dialog w social mediach - zmiana jakościowa komunikacji z klientem
  • Kontrola i odpowiedzialność – większa kontrola społeczna firmy dzięki social mediom
  • Siła interesariuszy – dzięki ICT jednostkowy klient sieciuje się z innymi, zyskuje na sile
  • Wykorzystanie danych – co można, a czego nie, jak głęboko „badamy klienta”- minitargetowanie
  • Reklama w mediach - zalety, wady, warunki brzegowe
  • Obsługa klienta – jak się zmieniła dzięki nowym technologiom – w tym AI (artificial intelligence)
  • Kodeks odpowiedzialnej komunikacji

4. Dopasowanie. Firma musi znać swoich klientów i dopasować kanały, narzędzia, język rozmowy do swoich klientów – młodszych i starszych.

5. Przestrzeń do prowadzenia dialogu konsumenckiego. Obszar regulacji w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów jest wrażliwy i istotny w kontekście rynku, gospodarki i rozwoju biznesu. Niezbędny jest dialog UOKiK z przedsiębiorcami (mamy na myśli zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa; różne branże; zależność od specyfiki branż); niezbędna jest przestrzeń do dialogu, wypracowywanie wspólnych standardów w zakresie szeroko rozumianej problematyki ochrony konkurencji i konsumentów; edukacja konsumencka etc.

Źródło: WPROST.pl
 1

Czytaj także