Medycyna na UKSW. Gościem „Wprost” rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Medycyna na UKSW. Gościem „Wprost” rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński Źródło:YouTube
Na Forum Ekonomicznym w Krynicy tygodnik „Wprost” był organizatorem konferencji „Nowa jakość w medycynie”, inaugurującej powstanie Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z rektorem UKSW ks. prof. dr hab. Stanisławem Dziekońskim rozmawiał Grzegorz Sadowski.