Europejski transport – bezpieczny, zrównoważony, inkluzywny. Realny plan czy mrzonka?

Europejski transport – bezpieczny, zrównoważony, inkluzywny. Realny plan czy mrzonka?

Transport, zdj. ilustracyjne
Transport, zdj. ilustracyjne
To już tradycja, że podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy (w tym roku w dniach 3-5 września) poruszane są najważniejsze tematy związane z infrastrukturą, transportem i szlakami komunikacyjnymi.

Mobilność osób i towarów przyspiesza rozwój gospodarczy i poprawia jakość życia. Dostęp do pracy, edukacji, opieki zdrowotnej czy szerokiej gamy produktów to warunek konieczny dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju Europy. Tymczasem musi się ona mierzyć z szeregiem palących problemów związanych z mobilnością, od nadmiernego obciążenia środków transportu - po rosnące zanieczyszczenie środowiska naturalnego czy niewystarczającą sieć połączeń, która potęguje niedorozwój wielu obszarów. Jak na tle tych wyzwań wypada polityka unijna? Jak wygląda i jak powinna wyglądać współpraca między państwami i regionami? Jaka będzie przyszłość europejskiej mobilności?

Odpowiedzi na te pytania będą poszukiwać uczestnicy panelu Europejski transport – bezpieczny, zrównoważony, inkluzywny. Realny plan czy mrzonka? Obok Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka wezmą w nim udział Jorge Delgado, Sekretarz Stanu ds. Infrastruktury w Ministerstwa Planowania i Infrastruktury rządu Portugalii, Tālis Linkaits, Minister Transportu Łotwy, Wołodymyr Omelyan, Minister Infrastruktury Ukrainy i Mantas Bartuška, Dyrektor Generalny Kolei Litewskich.

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy spodziewana jest też debata na temat infrastruktury państw Trójmorza jako odrębnej międzynarodowej inicjatywy gospodarczo-politycznej. Osobno potraktowany zostanie temat komunikacji przyszłości ze specjalnym uwzględnieniem autonomicznych pojazdów, podziemnych kapsuł i kolei wielkich prędkości, a także potrzebnej do realizacji tego celu infrastruktury nowej generacji. Tylko na takiej płaszczyźnie ten kontynentalny projekt ma sens i możliwość realizacji. Jeśli patrzeć w przyszłość komunikacyjną Europy, można postawić tezę, że „projekt kolejowy” będzie najbardziej skomplikowanym i może się okazać najbardziej kosztownym.

 0

Czytaj także