Premier przedstawiła program odbudowy polskiej żeglugi i przemysłu stoczniowego

Premier przedstawiła program odbudowy polskiej żeglugi i przemysłu stoczniowego

Dodano:   /  Zmieniono: 
Beata Szydło
Beata Szydło Źródło: Flickr / KPRM
– Priorytetami rządu, który tworzy Prawo i Sprawiedliwość jest szybki rozwój gospodarczy, rozwój nastawiony na uwolnienie potencjałów drzemiących w poszczególnych częściach naszego kraju – mówiła Beata Szydło na forum 4. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie. Premier przedstawiła w czwartek program odbudowy polskiej żeglugi i wielkiego przemysłu stoczniowego.

Podczas Kongresu w Szczecinie premier polskiego rządu wzięła udział w podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego budowy w polskich portach promów pasażerskich. – Gospodarka morska, polski przemysł morski to nie tylko zapowiedzi, to nie tylko program, ale to już są konkretne działania – Beata Szydło. Premier zaznaczyła, że w polskich stoczniach tkwi ogromny potencjał produkcyjny i mogą one być liderami budowy statków. – Niezbędna przy tym jest wola polityczna, stworzenie odpowiednich warunków oraz danie możliwości tym, którzy chcą rozwijać polski przemysł i gospodarkę. To jest największe wyzwanie, ale też obowiązek władzy – podkreśliła szefowa rządu.

Obok kompleksowego wsparcia przemysłu stoczniowego premier jako priorytet rządu wskazała także budowę kanału żeglugowego, dróg śródlądowych oraz prace nad strategią żeglugi w Polsce. W ocenie premier rozwój przemysłu nie ogranicza się do działań jednego resortu. "Te działania muszą angażować wszystkich, bo tylko wtedy będzie możliwy sukces. Dlatego część z tych działań będzie kierowana do lokalnych społeczności, do samorządu, będą przejmowały działania odpowiednie regiony" - powiedziała.

Żegluga rzeczna

Jak poinformowała, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadzi "zaawansowane prace nad strategią rozwoju żeglugi rzecznej w Polsce. Musimy przywrócić sytuację, w której polskie rzeki będą dobrymi i tanimi szlakami transportowymi. To nie tylko ogromne ułatwienie dla przemysłu, to również lepszy i oszczędny transport. To rozwój nie tylko przemysłu na wybrzeżu, ale to jest szansa dla całego kraju" – zaznaczyła premier.

Premier wspomniała również o rozpoczętych pracach dotyczących przekopu Mierzei Wiślanej. "To jest ogromnie istotna inwestycja, nie tylko ze względu na to, że powstanie kolejny ważny polski port morski w Elblągu, ale jest to inwestycja o wymiarze strategicznym" - mówiła.

Rozwój dzięki polskiej myśli technologicznej

Premier Beata Szydło odnosząc się do założeń realizowanego programu gospodarczego wskazała na potrzeby reindustrializacji, budowania polskiej marki oraz potencjału naszych rodzimych firm. "Będziemy państwem, z którym inni będą się liczyli, będziemy partnerem dla największych, najmocniejszych gospodarek, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że tutaj w Polsce rozwijają się polskie firmy, które produkują w oparciu o polską myśl technologiczną, które są nowatorskie, które proponują nowe rozwiązania i to jest cel programu gospodarczego, który realizuję" – przekonywała premier. Podkreśliła przy tym rolę polskiej nauki i myśli technologicznej w rozwoju polskiej gospodarki.

Źródło: premier.gov.pl