Eurostat o zarobkach: Polska krajem największych nierówności w Unii

Eurostat o zarobkach: Polska krajem największych nierówności w Unii

pieniądze (zdj. ilustracyjne)
pieniądze (zdj. ilustracyjne) Źródło: pixabay.com
Według najnowszych danych Eurostatu 10 proc. najbogatszych Polaków zarabia 5 razy więcej, niż 10 proc. najbiedniejszych obywateli naszego kraju. To największe nierówności, spośród wszystkich 28 krajów Unii Europejskiej.

Według przedstawionych przez Eurostat wyników ankietowego badania struktury zarobków (SES) z ostatnich 4 lat, co szósty pracownik Unii Europejskiej zarabia mniej, niż 12 złotych brutto na godzinę. W całej Unii do grupy pracowników nisko opłacanych należy co szósty. Przedstawione badanie dotyczyło zatrudnianych przez firmy z minimum 10 pracownikami. Opublikowane przez Eurostat dane dotyczą 2014 roku.

Zamiast zwykle przyjmowanej w takich badaniach średniej, skupiono się na medianie, czyli wartości pomiędzy 50 proc. pracowników zarabiający najmniej i najwięcej. W zbadanym okresie najwyższą medianę zarobkową odnotowano w Danii (25,5 euro), Irlandii (20,2 euro), Szwecji (18,5 euro), Belgii (17,3 euro) i Finlandii (17,2 euro). Najniższe wyniki były w Bułgarii (zaledwie 1,7 euro), Rumunii (2 euro), na Litwie (3,1 euro), Łotwie (3,4 euro) i Węgrzech (3,6 euro).

Eurostat przedstawił też najwyższą siłę nabywczą w danych krajach w odniesieniu do mediany zarobków (wyrażoną w „PPS”). Tu znów prowadziły Dania (18,5 PPS) i Irlandia (18,4), a później Niemcy 15 PPS, Szwecja i Holandia (14,5). Najgorzej pod tym względem było w Bułgarii (3,6), Rumunii (4), na Łotwie (5) i Litwie (5,1).

Źródło: Eurostat