Lepsze wsparcie dla kobiet w ciąży. Rząd przyjął projekt MRPiPS

Lepsze wsparcie dla kobiet w ciąży. Rząd przyjął projekt MRPiPS

Kobieta w ciąży, zdjęcie ilustracyjne
Kobieta w ciąży, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Fotolia / monalknootz
Rząd przyjął zmiany w prawie dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych. Wśród zaproponowanych zmian pojawiła się m.in. większa ochrona pracownic w ciąży i doprecyzowanie istniejących już przepisów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw został przedłożony przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską. Jak czytamy w uzasadnieniu, ma on nie tylko podnieść standardy pracy tymczasowej, ale też polepszyć warunki zatrudnienia osób, które taką pracę wykonują. Oprócz tego wprowadzane przepisy mają poprawić skuteczność kontroli, jakie przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy w tym obszarze. Zmiany wejdą w życie od 1 czerwca 2017 roku.

W komunikacie, który opublikowała Rada Ministrów po posiedzeniu, padają stwierdzenia, że różnego rodzaju firmy coraz częściej decydują się na pracowników tymczasowych, a co za tym idzie – pojawia się coraz więcej agencji pracy tymczasowej i przedsiębiorców, którzy decydują się na ich usługi.

Wraz z rosnącą popularnością takiej formy zatrudniania, pojawiły się informacje o nadużywaniu jej i nieprzestrzeganiu praw pracowników tymczasowych. Dlatego też w projekcie doprecyzowano, które prace nie mogą być powierzane pracownikom tymczasowym. Są to te rodzaje pracy, którą wcześniej wykonywał pracownik zatrudniony na stałe przez ostatnie 3 miesiące, a został zwolniony przez pracodawcę, z przyczyn od niego niezależnych.

Najważniejsze zmiany

„Taka praca nie będzie mogła być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, w której znajduje się lub znajdowała jednostka organizacyjna, w której zatrudniony był zwolniony pracownik. Dzięki temu PIP będzie oceniała rodzaj pracy powierzonej pracownikowi tymczasowemu, a nie stanowisko pracy zajmowane przez zwolnionego pracownika” – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

W projekcie znalazły się też zapisy, które wprowadzają większą ochronę pracownic w ciąży, wykonujących pracę tymczasową. Ich umowy będą przedłużane do dnia porodu, jeżeli miałoby dojść do rozwiązania umów po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Dzięki temu pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński.

Źródło: WPROST.pl