Summa Linguae SA, Krzysztof Zdanowski - Prezes Zarządu, #209 ZE SPÓŁEK

Summa Linguae SA, Krzysztof Zdanowski - Prezes Zarządu, #209 ZE SPÓŁEK

Summa Linguae SA to notowana na rynku NewConnect Spółka działająca w szeroko rozumianej branży tłumaczeń. Krzysztof Zdanowski, Prezes Zarządu o zaletach bycia podmiotem notowanym na giełdzie, akwizycjach w Rumunii i Indiach oraz planach ekspansji na rynku amerykańskim i kanadyjskim.

Źródło: inwestorzy.tv
 0

Czytaj także