Sejm zaostrzył przepisy dotyczące wycinki drzew. „Lex Szyszko” znowelizowane

Sejm zaostrzył przepisy dotyczące wycinki drzew. „Lex Szyszko” znowelizowane

Wycinka drzew
Wycinka drzew / Źródło: Fotolia / gilitukha
Sejm znowelizował ustawę o ochronie przyrody. Wcześniejszy projekt, krytykowany jako zbyt liberalny, został zmieniony, o co apelował sam prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Nowelizacja zakłada, że wycinka drzew lub krzewów rosnących na prywatnych posesjach będzie mogła zostać poddana weryfikacji, by sprawdzić, czy została przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Kolejną zmianą jest przepis stanowiący, że osoba fizyczna, która chce wyciąć na swojej własności drzewa lub krzewy będzie zobligowana do zgłoszenia wycięcia drzewa lub krzewu w urzędzie gminy i nie będzie mogła prowadzić na rzeczonej nieruchomości działalności gospodarczej przez okres 5 lat od dokonania zgłoszenia.

W przypadku wykrycia, że po wycince drzew w przeciągu 5 lat od dokonania zgłoszenia jest prowadzona działalność gospodarcza, zostaną nałożone na wymienione wyżej osoby fizyczne kary.

Zamieszanie wokół „Lex Szyszko”

Wcześniejsza ustawa, liberalizująca przepisy dotyczące wycinki drzew na terenie własnej posesji, spotkała się z wieloma zarzutami. Jej przeciwnicy wskazywali, że na podstawie „Lex Szyszko” w całym kraju odbywają się masowe cięcia drzew. W Sejmie z inicjatywy Platformy Obywatelskiej odbyło się nawet głosowanie nad wotum nieufności dla ministra środowiska Jana Szyszko. Mimo że projekt nie powstał w resorcie (był to projekt poselski – red.), to właśnie jego obwiniano o negatywne konsekwencje ustawy

Źródło: WPROST.pl
 11

Czytaj także