Dobre informacje dla polskiej gospodarki. OECD podnosi prognozę wzrostu

Dobre informacje dla polskiej gospodarki. OECD podnosi prognozę wzrostu

Złoty
Złoty / Źródło: Fotolia / whitelook
Kolejna dobre dane dotyczące polskiej gospodarki. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podniosła prognozę wzrostu polskiego Produktu Krajowego Brutto.

Zdaniem analityków OBWE, wzrost gospodarczy wyniesie w Polsce w 2017 roku 3,6 proc. W kolejnym roku ma być to 3,1 proc. Wskaźnik ten dla roku 2018 nie zmienił się w stosunku do poprzedniej prognoz, podczas gdy ten dla 2017 został podniesiony o 0,4 punktu procentowego.

"Oczekuje się, że wzrost PKB przekroczy 3% w 2017 i 2018 r., przy przyspieszeniu popytu krajowego i odbiciu inwestycji - dzięki poprawie nastrojów biznesu, szybszej dystrybucji unijnych funduszy strukturalnych oraz niskim stopom procentowym. Presje cenowe będą narastać wraz z zacieśnieniem na rynku pracy" – napisano w „Global Economic Outlook, June 2017".

OECD prognozuje, że inflacja wyniesie w tym roku 2,3%, a w 2018 r. osiągnie 1,8%. Prognozy dotyczące stopy bezrobocia przewidują osiągnięcie poziomu 5,2% w tym roku i 5% w przyszłym roku wobec 6,2% w roku ubiegłym. Równocześnie wzrosnąć ma deficyt sektora rządowego oraz samorządowego. W tym roku wynieść ma 2,9% PKB, zaś w 2018 roku osiągnąć poziom 3% PKB, tj. równy z dozwolonym unijnym limitem. Zadłużenie tego sektora wyniesie - według prognoz Organizacji, bazujących na kryteriach z Maastricht - 55,1% PKB w tym roku i 56,1% PKB w przyszłym roku.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju obniżyła prognozy wzrostu gospodarczego dla USA do 2,1% na ten rok i 2,4% na rok przyszły z oczekiwanych w listopadzie ub.r. odpowiednio: 2,4% i 2,8% wzrostu. Z kolei prognozy dla strefy euro zostały podwyższone do 1,8% na ten i przyszły rok z 1,6% prognozowanych dla tych lat w listopadzie.

Źródło: ISBnews
 1

Czytaj także