GDDKiA podpisała umowę na fragment Wschodniej Obwodnicy Warszawy

GDDKiA podpisała umowę na fragment Wschodniej Obwodnicy Warszawy

autostrada (fot. Gio_1978/fotolia.pl)
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę 2,5-kilometrowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy z węzłem Zakręt, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Koniec robót zaplanowano na marzec 2021 r.

– Węzeł Zakręt to strategiczny element układu komunikacyjnego wokół stolicy. Dzięki niemu z budowanej właśnie Południowej Obwodnicy Warszawy, której oddanie do ruchu jest planowane w II połowie 2020 r., będzie można bez przeszkód pojechać w kierunku Lublina i Terespola, a docelowo także w kierunku Białegostoku – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Marek Chodkiewicz.

Wykonawcą inwestycji jest Warbud. Wartość zadania wynosi 225 mln zł, a czas realizacji to 34 miesiące od dnia podpisania umowy, czyli do marca 2021 r. (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, tj. od 15 grudnia do 15 marca). – Odcinek, na którego budowę została zawarta umowa, stanowi jeden z kluczowych fragmentów Warszawskiego Węzła Drogowego. Umożliwi wyprowadzenie ruchu w kierunku Terespola (planowaną autostradą A2), w kierunku Białegostoku (droga krajowa nr 8, docelowo droga ekspresowa S8), Lublina (droga krajowa nr 17 – docelowo droga ekspresowa S17) oraz poprzez Południową Obwodnicę Warszawy (istniejący odc. S2 w. Konotopa – Puławska oraz planowany odcinek w. Puławska – w. Lubelska) umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa na autostradzie A2 – czytamy dalej.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie 2,5-km odcinek drogi ekspresowej, węzeł Zakręt, kładki dla pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe, odwodnienie trasy, urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. – Budowa drogi S17 na tym odcinku polegać będzie na przebudowie istniejącej jednojezdniowej drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej – przebudowa jezdni istniejącej wraz ze wzmocnieniem nawierzchni do 11,5 t/oś, dobudowa drugiej jezdni, ograniczenie dostępności poprzez budowę dwupoziomowych węzłów, wiaduktów nad trasą ekspresową w ciągach dróg poprzecznych oraz budowę równoległych dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego – czytamy.

Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł Zakręt – węzeł Lubelska (bez węzła) stanowić będzie element Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa mazowieckiego i przebiega przez powiat miński, na terenie gminy Sulejówek, Wiązowna oraz na terenie dzielnicy Warszawa-Wesoła. Projektowany odcinek drogi ekspresowej S17 przebiega częściowo po nowym śladzie oraz wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 17.

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także