Centrum Projektów Europejskich przekaże 22 mln zł na współpracę międzynarodową

Centrum Projektów Europejskich przekaże 22 mln zł  na współpracę międzynarodową

Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne
Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / Tomasz Zajda
Pieniądze trafią finalnie do projektów w trakcie realizacji (finansowanych z EFS, także w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych), aby poszerzyć je o współpracę z partnerem zagranicznym (UE) dla efektywniejszej realizacji założonych celów.

Najpierw jednak musi zostać wyłoniony podmiot, który zajmie się od przyszłego roku procesem rozdzielenia środków (granty do 100 tys. zł) w skali całego kraju. Konkurs na grantodawcę trwa do 31 grudnia 2017. Mogą wziąć w nim udział przedsiębiorcy, samorządy, uczelnie wyższe, fundacje i stowarzyszenia oraz inne podmioty, które spełniają kryteria dostępu opisane w regulaminie.

– Dodatkowe środki mają być docelowo swoistym oknem na świat dla projektów realizowanych z Regionalnych Programów Operacyjnych czy programu POWER. W szybko zmieniającej się rzeczywistości dostęp do doświadczeń i wiedzy partnera zagranicznego może być dla projektu trampoliną do uzyskania rezultatów o wiele lepszej jakości – powiedział dr Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich.

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny w szczególności wpisywać się w realizację celu szczegółowego działania 4.3 PO WER: „Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi”.

Podmiot, lub podmioty, które wygrają konkurs, będą realizować swoje zadania także przy współpracy z partnerem ponadnarodowym. Realizacja projektu obejmuje 4 etapy:

  1. Wsparcie dla grantobiorców w zakresie nawiązywania partnerstwa ponadnarodowego;
  2. Rekrutacja grantobiorców;
  3. Udzielanie grantów i monitorowanie;
  4. Rozliczanie grantów.

Współpraca ponadnarodowa wyróżnia następujące rodzaje działań:

  1. Wypracowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;
  2. Transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;
  3. Równoległe tworzenie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;
  4. Wymiana informacji i doświadczeń.

Wszelkie zapytania związane z konkursem udzielane są przez CPE za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: power@cpe.gov.pl i ewentualnie telefonicznie, tel.: (22) 378 31 68, w godzinach 09.00-11.00.

Szczegółowe informacje na ten temat konkursu znaleźć można na stronie internetowej CPE cpe.gov.pl lub na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl.

Źródło: CPE
 0

Czytaj także