NIK o pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. „Termin do 2024 r. jest nierealny”

NIK o pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. „Termin do 2024 r. jest nierealny”

Elektrownia jądrowa
Elektrownia jądrowa / Źródło: Fotolia / fot. wlad074
Zakończenie budowy i uruchomienie bloku pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce do końca 2024 r. jest nierealne - tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Aktualny postęp prac w tym zakresie wskazuje, że byłoby to możliwe dopiero po 2030 r.

NIK wskazuje na brak realizacji zasadniczych zadań określonych w programie polskiej energetyki jądrowej, związanych z przygotowaniem budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Żaden z kolejnych ministrów, właściwych ds. gospodarki, a następnie energii - nie skierował do Rady Ministrów wniosku o podjęcie strategicznych decyzji dotyczących uruchomienia inwestycji budowy elektrowni jądrowej. NIK wskazuje, że brak decyzji dotyczących wyboru technologii dla elektrowni jądrowej, wykonawcy tej inwestycji oraz modelu jej finansowania spowodował kilkuletnie opóźnienie, a de facto dezaktualizację programu polskiej energetyki jądrowej.

NIK: Termin do 2024 r. jest nierealny

Według szacunków NIK, wydatki na realizację programu polskiej energetyki jądrowej w latach 2014-2017 (III kwartał) wyniosły łącznie 776 mln zł. Zdaniem NIK, nie można bez uszczerbku dla powodzenia projektu, pomijać inwestora w konstruowaniu modelu finansowego i wyboru technologii w sytuacji, w której to inwestor ponosi największe ryzyko ekonomiczno-finansowe. Dodano, że ewentualna zmiana inwestora to kolejne wysokie ryzyko dalszego opóźnienia budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W efekcie planowane w programie zakończenie budowy i uruchomienie pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce do końca 2024 r. stało się nierealne.

Działania wymienione w I etapie programu przypisane administracji rządowej do wykonania do końca 2016 r. zostały zrealizowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie przygotowań do zasadniczej części programu, tj. wyboru technologii i wykonawcy budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

NIK przypomina, że w styczniu 2009 r. rząd zdecydował o rozpoczęciu prac nad PPEJ, których celem było uruchomienie elektrowni jądrowej w 2020 r. Przygotowany przez Ministra Gospodarki Program (trzy lata po terminie) rząd przyjął uchwałą z dnia 28 stycznia 2014 r. Okres realizacji projektu ustalono na lata 2014-2030.

Czytaj też:
Darmowe tabletki jodu w aptekach wzbudziły niepokój. Problem z reaktorem?

Źródło: WPROST.pl / nik.gov.pl
 0

Czytaj także