Prezydent Duda podpisał Konstytucję Biznesu. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Prezydent Duda podpisał Konstytucję Biznesu. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Andrzej Duda
Andrzej Duda / Źródło: Newspix.pl / ABACA
Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. Konstytucję Biznesu, czyli pakiet pięciu ustaw zmieniających handlowe uregulowania prawne w Polsce. Modyfikacje obejmują blisko 200 aktów prawnych.

Najważniejszym elementem z nowych zapisów jest Prawo Przedsiębiorczości, które ma zastąpić znowelizowaną 90 razy Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku. Prawo wprowadza kanon podstawowych zasad dających gwarancje przedsiębiorcom w relacjach z władzą publiczną. Jako akt centralny będzie ono wpływać na sposób stanowienia, interpretacji i stosowania wszystkich przepisów, dotyczących działalności gospodarczej. Będzie obejmować:

  • ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców i organów, stanowiących wytyczne dla organów administracji i stawiających granice ich ingerencji w wolność działalności gospodarczej,
  • zmianę relacji przedsiębiorca – administracja, poprzez wprowadzenie m.in. zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasady „przyjaznej interpretacji przepisów”, jak również kluczowej zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”,
  • wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej (w przypadkach działalności na mniejszą skalę nie powstaje obowiązek rejestracji działalności),
  • wprowadzenie tzw. „ulgi na start” (początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności),
  • wydawanie przez organy administracji napisanych prostym językiem „objaśnień prawnych” wyjaśniających skomplikowane przepisy w zakresie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego stosowania tych przepisów,
  • ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi konsekwencjami, jeśli jego działania były zgodne z dotychczasową praktyką stosowania przepisów przez organ administracji.

twitter

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Zgodnie z nową ustawą zostanie wprowadzona funkcja tzw. Rzecznika MŚP. Będzie on opiniował akty prawne dotyczące interesów przedsiębiorców, wspierał mediacje pomiędzy firmami a organami administracji, wnosił skargi do sądów administracyjnych apelował o interwencję odpowiednich organów mających wpłynąć pozytywnie na interesy małych i średnich zakładów. Zgodnie z deklaracjami ministerstwa, rzecznik ma być „bezstronny i apolityczny”.

twitter

Modyfikacje CEIDG

Zmiany obejmą także Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. Jak podaje resort przedsiębiorczości i technologii, w CEIDG nastąpi możliwość udostępniania rejestru pełnomocnictw i prokury, wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie okresu zawieszenia oraz zniesienie limitu czasowego dla zawieszenia działalności wynoszącego 24 miesiące i wprowadzenie możliwości jej zawieszenia na czas nieoznaczony.

Powstanie także Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP), którego zadaniem będzie wyjaśnienie, w jaki sposób dopełnić formalności wymaganych przy założeniu firmy. Punkt ma zapewnić także możliwość uiszczania opłat urzędowych czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami czy składkami.

Dalsze ułatwienia

Przepisy zawarte w czwartej ustawie „Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej” zakładają zaszczepienie w polskim systemie prawnym rozwiązanie przewidziane w pozostałych ustawach Konstytucji Biznesu. Przewidziane są specjalne ułatwienia, np. jednoosobowe firmy będą mogły udzielać prokury, wprowadzeniu ulegnie też zasada posługiwania się przez przedsiębiorcę w kontaktach z urzędami wyłącznie numerem NIP. Usunięte zostaną też z innych aktów prawnych odniesienia do okresu PRL.

Inwestorzy zagraniczni

Pakiet Konstytucji Biznesu zawiera nową ustawę poświęconą zasadom udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce. Do tej pory regulacje te były rozrzucone w trzech różnych ustawach i niespójne. Zastąpi je „Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Po podpisaniu Konstytucji Biznesu przez Prezydenta zostanie ona opublikowania w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i wejdzie w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia.

Czytaj też:
Duże ułatwienie dla osób wypełniających PIT. Nowe narzędzie od Ministerstwa Finansów

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 0

Czytaj także