Startupy po raz kolejny w Pałacu Prezydenckim

Startupy po raz kolejny w Pałacu Prezydenckim

Marta Gajęcka
Marta Gajęcka Źródło: Krzysztof Sitkowski/KPRP
8 maja w Pałacu Prezydenckim po raz kolejny spotkają się startupy z korporacjami.

– Kolejne edycje projektu „Startupy w Pałacu” przyniosły już owoce w postaci innowacyjnych projektów, wspólnie realizowanych przez startupy i korporacje, które po raz pierwszy spotkały się właśnie w Pałacu – mówi Marta Gajęcka, Doradca Prezydenta RP.

Projekt ma promować polskie startupy oraz umożliwiać im nawiązanie nowych kontaktów biznesowych w kraju i na świecie. – Droga do współpracy między startupami, a korporacjami niekiedy nie jest łatwa, wymaga dużej elastyczności i otwartości na innowacje. To często zderzenie dwóch różnych kultur. Pomimo tego widzimy bardzo duże zainteresowanie współpracą z jednej i drugiej strony – dodaje Marta Gajęcka.

„Startupy w Pałacu – Kooperacja” to czwarta edycja przedsięwzięcia. We wrześniu 2016 r. i marcu 2017 r. w Pałacu Prezydenckim zorganizowane zostały konferencje „Startupy w Pałacu”, podczas których startupy otrzymały specjalne paszporty, pozwalające im brać udział w zagranicznych misjach gospodarczych Prezydenta RP. W październiku 2017 r. swoje przedsięwzięcia prezentowali przedstawiciele startupów gotowych do ekspansji globalnej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się aniołowie biznesu oraz fundusze venture capital z kraju i zagranicy, przedstawiciele największych przedsiębiorstw innowacyjnych z kraju oraz zagranicznych firm innowacyjnych działających w Polsce, a także instytucje publiczne.

Źródło: Wprost