Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

ZUS Inspektorat w Lubinie
ZUS Inspektorat w Lubinie / Źródło: Newspix.pl / PIOTR TWARDYSKO
W związku z epidemią koronawirusa rząd stworzył tarczę antykryzysową, która pozwala uzyskać pomoc od państwa. W związku z nią można uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Pomoc pozwala na otrzymanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną. Tarcza antykryzysowa wprowadziła możliwość złożenia wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dodatkowe 14 dni.

Kiedy można pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można pobierać, jeśli opiekuje się:

  • osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku zamknięcia placówki,
  • chorym dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny, w przypadku zawieszenia działalności placówek dziennego pobytu,
  • dzieckiem do ukończenia 8 roku życia.

Gdzie złożyć dokumenty o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Pracownik musi złożyć oświadczenie u pracodawcy, który składa je potem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Gdzie udzielane są dodatkowe informacje o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS. Jej numer to 22 560 16 00. Zakład wydzielił dwie dedykowane linie:

  • ulgi i umorzenia dla płatników składek, gdzie mogą oni uzyskać informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
  • koronawirus – zasiłki, dotyczącą zasiłku opiekuńczego dla opiekunów oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

Czytaj też:
Jak złożyć wniosek o leasing operacyjny w ramach tarczy antykryzysowej?
Czytaj też:
Na jaką pomoc możesz liczyć prowadząc mikrofirmę?

Źródło: Gov.pl
 0

Czytaj także