Związkowcy chcą minimalnego dochodu gwarantowanego. Co to jest?

Związkowcy chcą minimalnego dochodu gwarantowanego. Co to jest?

Bezrobotny, zdj. ilustracyjne
Bezrobotny, zdj. ilustracyjne Źródło: Fotolia / PaulShlykov
Czy czas pandemii i kryzysu gospodarczego to dobry czas dla wprowadzenia minimalnego dochodu gwarantowanego. Postulują to związkowcy.

Rząd w różny sposób (i z różną skutecznością) stara się wspierać pracowników i pracodawców w dobie kryzysu. Niektórzy związkowcy uważają, że to dalece niewystarczające. Postulują wprowadzenie minimalnego dochodu gwarantowanego, właśnie teraz, uważając, że to najlepsza metoda na ochronę interesu Polaków.

– Jesteśmy oburzeni decyzją Sejmu, który odrzucił senacką poprawkę zakładającą podniesienie zasiłku dla bezrobotnych. Rząd traktuje wsparcie dla osób pozbawionych pracy jako element gry w wyborach prezydenckich i całkowicie lekceważy obywateli, którzy tracą pracę – mówi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.– W ten sposób osoby najuboższe, najbardziej potrzebujące wsparcia, są tego wsparcia pozbawione.

ZZZA proponuje wprowadzenie minimalnego dochodu gwarantowanego wysokości 1500 zł dla osób, których miesięczne dochody są niższe od tej kwoty.

– Świadczenie dotyczyłoby tak osób całkowicie pozbawionych dochodu, jak i tych, których dochody spadły do kwoty poniżej progu. Gdyby więc ktoś w kwietniu zarobił 500 zł, w maju otrzymałby od państwa 1000 zł. Gdyby dana osoba straciła wszelkie dochody, otrzymałaby 1500 zł. W ten sposób pomoc trafiłaby do osób najuboższych i objęła też tych obywateli, którzy mieli bardzo niskie dochody również przed kryzysem. Wprowadzenie świadczenia oznaczałoby też podniesienie minimalnej renty i emerytury do 1500 zł netto –wyjaśnia Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

Co to jest minimalny dochód gwarantowany?

Minimalny dochód gwarantowany lub bezwarunkowy dochód podstawowy ((Unconditional Basic Income – UBI) to społeczno-polityczny model finansów publicznych zakładający, że każdy obywatel, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, otrzymuje od państwa jednakową, określoną ustawowo, kwotę pieniędzy, za którą nie jest wymagane jakiekolwiek świadczenie wzajemne (płatność transferowa).

Dochód ten, bez innych form zarobku czy pomocy społecznej, zapewniałby możliwość minimum egzystencji. Idea ta ma zapewnić każdemu członkowi społeczeństwa pieniężny udział w całkowitym dochodzie tego społeczeństwa, bez sprawdzania jego potrzeb. Dochód bezwarunkowy wskazuje się jako sposób rozwiązania problemów wynikających z robotyzacji (większość produkcji może być wykonywana przez maszyny).

Czy minimalny dochód gwarantowany został gdzieś wprowadzony?

Jako państwowe rozwiązanie tylko częściowo wprowadzono minimalny dochód gwarantowany w Finlandii, ale pomysł zarzucono w 2019 roku. Próbowano wprowadzić minimalny dochód gwarantowany w Szwajcarii (został odrzucony w referendum), Stanach Zjednoczonych, Niemczech. Pracuje nad tym Unia Europejska, ale brak jakichkolwiek ram czasowych dla wprowadzenia minimalnego dochodu gwarantowanego.

Kto popierał lub popiera minimalny dochód gwarantowany?

Poza organizacjami związkowymi i pracowniczymi wśród zwolenników minimalnego dochodu gwarantowanego byli lub są m.in.: Friedrich Hayek, Janis Warufakis, Bertrand Russell, Philippe Van Parijs, Charles Alan Murray, Tim Berners-Lee, Antonio Negri, Mark Zuckerberg, Elon Musk i Martin Luther King.

Źródło: ZZZA, Wikipedia
 0

Czytaj także